Cítime sa byť prijatí a s diverzitou sa príliš tlačí na pílu. V čom teda vidíte problém?

Pestrosť zamestnancov a toleranciu vnímame ako nevyhnutnosť a prínos pre firmu. Napriek tomu má relatívna väčšina pocit, že „s diverzitou a inklúziou sa príliš tlačí na pílu”. Ako teda vyvažovať medzi týmito protipólmi?

Aké sú podľa vás problematické aspekty presadzovania princípov diverzity a inklúzie?

Priebežné výsledky diskusie medzi kolegami spoločnosti CURAPROX nám naznačujú, že nie všetci majú pocit, že môžu slobodne vyjadrovať svoj názor. Na strane druhej oceňujeme takúto formu otvoreného a férového dialógu.

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločnú podstatu problému. Bez jej pochopenia len ťažko možno pristúpiť k riešeniam.

Hlasujte za aspoň 10 názorov, aby bolo váš hlas počuť. Ak sa zapojíte z toho istého prehliadača, uvidíte len komentáre, o ktorých ste ešte nehlasovali. Diskusia je úplne anonymná, pretože si ceníme otvorenosť a úprimnosť.

Kto sa zapojil? (Hlavné nezhody)

V čase písania týchto priebežných výsledkov sa v diskusii na základe vášho hlasovania automaticky vytvorili štyri názorové skupina A, B a C. Hlavné názorové štiepenia spočívali v otázke toho, či sa to s diverzitou a inklúziou nepreháňa a či máme pocit, že môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory.

Diskutujúci zo skupiny A sa oproti ostatným v najmenšej miere (9 %) cítia byť akceptovaní a rešpektovaní. V relatívnej väčšine (50 %) si taktiež myslia, že „firma je inkluzívna len na oko. Realita nezodpovedá imidžu”.

Skupina B je špecifická v najväčšej podpore názoru, že s „diverzitou a inklúziou sa príliš tlačí na pílu”. Na strane druhej sa diskutujúci zo skupiny cítia byť najviac prijatí a rešpektovaní. Väčšinu skupiny (95 %) tvoria zamestnanci na trvalý pracovný pomer.

Diskutujúci zo skupiny C  sa taktiež cítia byť plne akceptovaní a rešpektovaní. Nemyslia si, že s diverzitou a inklúziou sa to príliš preháňa - firemnú snahu o ich napĺňanie skupina hodnotí pozitívne a nemyslí si, že to je len „na oko”. 86 % zo skupiny sú brigádnici a brigádničky.

Hodnotíme pozitívne tlačenie na pílu?

Napriek identifikovaným názorovým štiepiacim líniám nachádzame široký súbor postojov, ktoré majú väčšinovú podporu všetkých skupín. Zhodne oceňujeme takúto formu otvoreného dialógu, „pestrosť zamestnancov a toleranciu” vnímame ako „nevyhnutnosť a prínos pre firmu”. Azda aj preto hodnotíme pozitívne firemnú snahu o diverzitu a inklúziu. Napriek tomu relatívna väčšina diskutujúcich (36 %) si myslí, že s „diverziou a inklúziou sa príliš tlačí na pílu”.

Ako si vysvetliť tento rozpor? S akými problematickými aspektami sa stretávate pri svojej práci?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a vytvorme spoločne lepšie a dôstojnejšie pracovné prostredie.

Ako funguje diskusia?

DEMDIS diskusia je unikátnou metódou nachádzania vzájomného porozumenia a spoločných riešení. Hlasujte sa jednotlivé názory. Ak v diskusii chýba Váš pohľad na vec pridajte vlastný, o ktorom budú hlasovať ostatní. Na základe vášho hlasovania sa automaticky vytvárajú názorové skupiny pomocou ktorých dokážeme identifikovať hlavné spory a najmä zhody. Teda to, čo nás napriek odlišnostiam spája. Podrobnejšie info o metodike nájdete na tomto linku.

Diskusia je anonymná, Vaše osobné údaje nijakým spôsobom nezbierame. Diskusia trvá obmedzený čas (14 dní) a je otvorená len pre zamestnancov spoločnosti CURAPROX. Po ukončení pre Vás vypracujeme prehľadný report o výsledkoch. V ňom sa dozviete, ako dopadlo hlasovanie o Vašich návrhoch a postrehoch, aké sú najzásadnejšie spory a najmä zhodné postoje, ktoré nás spájajú.

O spolupráci

DEMDIS je občianske združenie, ktoré zapája verejnosť do slušnej, férovej a otvorenej diskusie a nachádza porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Aktuálne v spolupráci so spoločnosťou CURAPROX otvárame originálny formát internej diskusie na tému diverzity a inklúzie. V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností nám neváhajte napísať na [email protected].

Ďakujeme za Vašu účasť!

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.