Časté otázky

Čo je cieľom DEMDIS?

Cieľom DEMDIS je budovanie porozumenia a nachádzanie zhody v rozdelenej spoločnosti. Preto organizujeme digitálne DEMDIS diskusie v spolupráci s našimi mediálnymi partnermi. Výsledky našich diskusii nám totiž opakovane ukazujú, že s vhodným prístupom vedia byť nie len slušné a vecné, ale aj viesť ku mnohým názorovým prienikom. Spoločne preto tvoríme svet férovej a otvorenej diskusie.

Kto sme?

DEMDIS je idea, platforma a komunita. Sme partia ľudí, ktorí sa už nedokázali pasívne prizerať na úpadok verejnej diskusie. Aktuálne zapájame približne 25 ľudí do prípravy diskusií, komunikácie a skvalitňovania softvérového riešenia. Ak zdieľate naše nadšenie budeme radi ak nám pomôžete vytvárať svet férovej a otvorenej diskusie.

Naše aktivity môžete sledovať na našom Facebooku, Instagrame, či Linkedin profile.

Čo robíme?

V DEMDIS tvoríme priestor na férovú, otvorenú a vecnú výmenu názorov. V rámci svojej činnosti organizujeme digitálne diskusie, zapájame do nich verejnosť a vyvíjame nové softvérové riešenia.

Medzi naše hlavné aktivity patrí organizácia diskusií na celospoločenské témy (GRANDIS), lokálne diskusie (CITYDIS) či diskusie v spoločnostiach a organizáciách (INTERDIS). Okrem toho realizujeme vzdelávacie workshopy pre mladých a študentov. V IT rovine vyvíjame nový diskusný softvér, ktorý by nám umožňoval efektívnejšie dosahovanie našich cieľov.

Ako to robíme?

Naše ciele aktuálne dosahujeme pomocou nášho nového DEMDIS softvér s názvom IRIS. V diskusii ľudia hlasujú za komentáre a ak chýba ich názor, môžu napísať vlastný. Na pozadí prebieha štatistická analýza, vďaka ktorej identifikujeme názorové skupiny a to, na čom sa zhodujú.

Konverzácie prebiehajú na rôznych webových stránkach. Keďže je našim cieľom zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do férovej a otvorenej diskusie, témy diskusií zdieľame cez rôzne komunikačné kanály (sociálne siete, médiá).

Po vyhodnotení diskusie publikujeme report o výsledkoch. V ňom popisujeme identifikovanú podstatu konfliktu, ale hlavne to, na čom sa napriek odlišnostiam zhodneme.

V čom je rozdiel oproti iným sociálnym sieťam?

Princípy DEMDIS sú jednoduché. Spočívajú v rovnocennej príležitosti vyjadriť svoj názor a zároveň podporiť návrhy ostatných diskutujúcich. Bez osobných útokov a trollovania. Diskusia je férová, nezvýhodňuje kontroverzné príspevky a má jasne vymedzený čas.

Komentáre sú samostatnými návrhmi a každý názor je dôležitý. Počas diskusie sa na základe vášho hlasovania vykresľujú názorové skupiny a identifikuje konsenzus.

Špecifickou výhodou je aj systém zoraďovania názorov, ktorý je (pseudo)náhodný. To znamená, že názory s črtajúcou sa podporou jednotlivých táborov sa zobrazia s väčšou pravdepodobnosťou medzi prvými.

Môže sa zapojiť ktokoľvek?

Do diskusií sa môže zapojiť každý, kto má názor a ovláda pravidlá slušnej a vecnej diskusie. Vaše hlasy a komentáre sú anonymné, môžete sa však zapojiť aj pod svojim menom prihlásením cez Facebook. Našim cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do férovej a otvorenej diskusie. Preto budeme radi, ak svojim názorom prispejete k nachádzaniu porozumenia a do konverzácie zapojíte svoje okolie.

Kto sa zapája do diskusií? Sú reprezentatívne?

Diskutujúcich zapájame cez viaceré komunikačné kanály a priamo cez portály našich mediálnych partnerov. Inovatívnosť nášho prístupu zároveň spočíva v tom, že nesledujeme demografickú, ale tzv. postojovú reprezentativitu. To znamená, že diskusie majú zmysel, ak sú v nich prítomné názorové prúdy, ktoré vidíme vo verejnej diskusii. Vo svetle cieľa depolarizácie a budovania mostov totiž nezáleží až tak na tom, aké je naše osobné pozadie, ale aké postoje zastávame. Výsledky zároveň interpretujeme vo svetle myšlienky, že zhoda sa rodí v konfrontácii s nezhodou. To znamená, že ak vidíme, že napriek silným prítomným konfliktom a rozporom dokážeme nájsť široký súbor konsenzuálnych názorov, diskusia mala zmysel.

Aké sú výhody DEMDIS diskusií?

  1. Diskusia je férová, otvorená a vecná. Každý má rovnocennú príležitosť súťažiť so svojim názorom.
  2. Každý diskutujúci má možnosť hlasovať za všetky návrhy ostatných účastníkov.
  3. Ak v diskusii chýba požadovaný názor, každý diskutujúci má možnosť prezentovať svoj návrh riešenia.
  4. Komentáre sú samostatnými návrhmi, o ktorých sa hlasuje. Tým, že nie je umožnené komentovanie komentárov, sa predchádza tzv. „trollingu“, zbytočným osobným útokom na komentujúceho a odvedenie centra pozornosti diskusie na odlišnú tému.
  5. Diskusia trvá obmedzený čas, spravidla 7 až 14 dní.
  6. Závery diskusie sú analyzované pokročilými štatistickými metódami. Pomocou nich identifikujeme konsenzus a interpretujeme výsledky diskusie.

Prečo hovoríte o diskusii, keď nemôžem priamo odpovedať na iné názory?

Diskusiou je každá komunikácia medzi dvomi a viacerými osobami, čo aj DEMDIS diskusie umožňujú. Každý účastník vyjadruje svoj názor priamo k veci a k téme diskusie. Zároveň každý má rovnocennú možnosť vyjadriť svoj postoj k názorom iných diskutujúcich hlasovaním. Dôvodov, pre ktoré náš softvér neumožňuje odpovedať priamo na názory iných je viacero. V prvom rade sa snažíme držať diskusiu vo vecnej rovine a rámci, aby sme naplnili jej ciele. Druhý dôvod spočíva v našom úsilí vytvoriť bezpečné, otvorené a férové prostredie na vyjadrovanie našich postojov. A to aj spôsobom, ktorý eliminuje priestor na vzájomné útoky, trolovanie, či odvádzanie diskusie mimo jej rámca.

Čo získavame diskusiami?

  • Identifikáciu názorových skupín. Konverzácia je v reálnom čase analyzovaná umelou inteligenciou, ktorá vykresľuje názorové skupiny a pozíciu účastníkov v rámci nich po hlasovaní o jednotlivých komentároch.
  • Konsenzus. Skúsenosti s Polisom ukazujú, že napriek vysokej polarizácii medzi účastníkmi, z diskusie vždy vzídu komentáre, na ktorých sa drvivá väčšina zhodne.
  • Podnety na nové a dôležité témy. Tým, že účastníci majú takmer neobmedzenú slobodu pridávať vlastné komentáre a nápady môžeme odhaliť zanedbané aspekty problematiky, ktoré sú dôležité pre jej riešenie.
  • Zistenie nízkej miery poznania pri určitých aspektoch problematiky. V dôsledku možnosti zdržať sa hlasovania konverzácia vyprodukuje sériu „neutrálne nabitých“ komentárov. To je signálom, že účastníci o danom probléme nemajú dostatok informácií, alebo sa im nezdá byť relevantný.

Prečo uprednostňujeme konsenzuálne výroky?

Na každom názore záleží a najhoršia otázka je len tá nepoložená. Ak skutočne chceme, aby boli naše názory vypočuté a otázky zodpovedané tými, ktorí si nárokujú titul našich zastupiteľov, musíme mieriť presnejšie. Konsenzuálne názory triafajú priamo do tepien demokracie, pričom ich nenapĺňajú žlčou. Vdychujú jej zmysel, ktorý zmierňuje konflikty a napätia spoločnosti.

Každý vieme, čo chceme. No nevieme, ako na to. Mali by sme preto diskutovať a efektívne vymieňať názory o chybách, ktorým by sme sa v budúcnosti radi vyvarovali. Mali by sme preto kultivovať diskurzívneho ducha. Jedine tak spolu nájdeme konsenzuálne prieniky, od ktorých sa môžeme odraziť pri riešení rôznych spoločenských problémov.

Ako definujeme konsenzus?

Vzorec bodovania a definovania konsenzuálneho výroku zohľadňuje:

a) Konsenzus naprieč názorovými skupinami; komentáre, ktoré majú podobnú percentuálnu podporu v názorových skupinách, získajú viac bodov.

b) Celkový počet diskutujúcich, ktorí s komentárom súhlasili.

c) Celkovú percentuálnu mieru súhlasu.

Ako môžem priložiť ruku k dielu?

Projekt DEMDIS je len na počiatku svojej dlhej cesty. Progres si však vyžaduje čas a energiu pre vytvorenie širšej komunity ľudí, ktorí nie sú ľahostajní voči výzvam, ktorým čelíme. Preto si nesmierne ceníme každé zdieľanie konverzácie, námet na novú tému, či komentáre k už existujúcim diskusiám. Bez participácie niet demokracie.

Ak je vám blízka myšlienka, ktorú sa usilujeme pretaviť do reality a máte záujem pridať sa k nášmu tímu, neváhajte vyplniť kontaktný formulár. Jedinou požiadavkou je dobrý úmysel posunúť spoločenskú diskusiu na vyšší level.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.