Diskriminácia na pracovisku či „len” neférový prístup? Aké sú vaše skúsenosti?

Nie všetci pociťujete v práci rešpekt a to, že je s vami zaobchádzané férovo. Na zmenu k lepšiemu však potrebujeme porozumieť vašim konkrétnym skúsenostiam. Zapojte sa preto do pokračovania internej diskusie a tvorme spoločne dôstojnejšie pracovné prostredie!

Naša predošlá DEMDIS diskusia nám ukázala vysokú podporu princípov diverzity, inklúzie a tolerancie. Nie všetko je však ideálne. 14 % diskutujúcich uviedlo, že sa stretlo s diskrimináciou na pracovisku, 15 % nevie diskrimináciu rozlíšiť a až 26 % zúčastnených uviedlo, že v prípade skúsenosti s diskrimináciou nevie, na koho sa obrátiť. Vieme ísť aj hlbšie pod povrch?

💡 Čo je diskrimináciou?

Diskriminácia predstavuje nerovnakého zaobchádzania s osobami v porovnateľnej situácii a to zo zakázaných dôvodov (tzv. chránených kategórií), medzi ktoré (zo zákona) patrí pohlavie, náboženské vyznanie, rasa, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálna orientácia, rodinný stav, farba pleti, jazyk, politické zmýšľanie, sociálny pôvod, majetok, či rod. Pod diskrimináciu spadá aj nepriama diskriminácia, či (sexuálne) obťažovanie.

Na strane druhej o diskrimináciu nejde, ak sa nerovnakým zaobchádzaním sleduje tzv. legitímny cieľ. Ním môže byť napríklad zdravie, bezpečnosť a blaho jednotlivcov, prevádzkovanie efektívnej služby, požiadavky na podnikanie, či túžba dosahovať zisk. V týchto prípadoch je však nevyhnutné, aby boli ciele proporcionálne a primerané voči nerovnakému zaobchádzaniu, ktoré odôvodňujú.

S akou konkrétnou situáciou - formou diskriminácie, či neférového prístupu ste sa stretli? Zdieľajte vaše konkrétne skúsenosti a môžete zistiť, či v tom nie ste sami.

Diskusia je anonymná, pretože si ceníme otvorenosť a úprimnosť. Vďaka za vašu účasť!

Diskriminácia verzus neférový prístup

Každé diskriminačné zaobchádzanie či správanie je nefér. No nie každý neférový prístup je diskrimináciou. Podstatný je totiž dôvod, pre ktorý je prístup k zamestnancovi odlišný (či už zo strany zamestnávateľa, alebo kolegov). Diskriminácia je totiž protiprávna, neférový prístup pri najväčšom neetický a nerovnaké zaobchádzanie s legitímnym cieľom prípustné.

Zmyslom tejto diskusie je tak nie len identifikácia konkrétnych prípadov neférového prístupu, s ktorým ste sa stretli, ale aj odlíšenie či naozaj ide o diskrimináciu. Zdieľajte preto vaše skúsenosti so situáciami, ktoré by ste neradi videli opakovať sa. Len dôvernou, otvorenou a férovou diskusiou dokážeme porozumieť, kde ležia problémy a spoločne prispieť k ich riešeniu.

Ako sme nastavili rámec diskusie?

Na dôvode neférového, nerovnakého zaobchádzania záleží. Preto rámec diskusie sleduje identifikáciu konkrétnych prípadov, s ktorými ste sa stretli (napr. „Nemám rovnaké príležitosti na vzdelávanie a profesionálny rozvoj, ako iní kolegovia.”).

V diskusii následne nájdete aj tvrdenia zamerané výlučne na dôvody, ktoré podľa vás stoja za neférovým prístupom (napr. „Myslím si, že dôvodom neférového správania voči mne je môj vek.”).

V rámci analýzy výsledkov budeme potom sledovať vzťah a prepojenia medzi vami uvedenými situáciami neférového prístupu a dôvodmi, ktoré si myslíte, že za nimi stoja. Zmyslom tohto prístupu je najmä jednoduchosť a zrozumiteľnosť. (Spojením prípadov a dôvodov sa totiž môže ľahko stať, že nestotožnenie sa len s jednou časťou tvrdenia povedie k nesúhlasu s celým tvrdením.)

Samostatnou podoblasťou diskusie je hľadanie spoločných riešení, ako prípadným nepríjemným situáciám či diskriminácii predchádzať. Na túto časť sa však bližšie zameriame neskôr, po analýze priebežných výsledkov, ktoré vám budú zaslané (približne o týždeň) v druhej časti procesu diskusie.

Ako fungujú DEMDIS diskusie?

DEMDIS diskusia je unikátnou metódou nachádzania vzájomného porozumenia a spoločných riešení. Hlasujte sa jednotlivé názory. Ak v diskusii chýba váš pohľad na vec pridajte vlastný, o ktorom budú hlasovať ostatní.

Na základe vášho hlasovania sa automaticky vytvárajú názorové skupiny pomocou ktorých dokážeme identifikovať hlavné spory a najmä zhody. Teda to, čo nás napriek odlišnostiam spája. Kompletné vysvetlenie toho, ako fungujú diskusie a ich kurátorstvo nájdete na tomto linku. Ak vás zaujíma podrobná štatistická metodika, viac sa o nej dočítate tu.

Diskusia je anonymná, Vaše osobné údaje nijakým spôsobom nezbierame. Diskusia trvá obmedzený čas (do 5.5.) a je otvorená len pre zamestnancov spoločnosti CURAPROX. Po ukončení pre vás vypracujeme prehľadný report o výsledkoch.

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností sa neváhajte na nás obrátiť mailom na [email protected], či telefonicky na (+421 944 293 693).

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.