Liberáli vs. konzervatívci. Je možná aj slušná symbióza? A čo s tým hnevom?

Na akých riešeniach sme sa napriek odlišným postojom dokázali zhodnúť? A čo ďalej s tým hnevom?

Štvanie zo strany politikov, sociálne siete či zhoršujúca sa ekonomická situácia. Diskusia medzi dvomi tábormi ukázala, že najmä to považujeme za hlavné príčiny narastajúcej nenávisti.

Vyjadrite svoj názor v pokračovaní diskusie o probléme narastajúcej nevraživosti.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

Odpojiť Facebook účet

Kto sa zapojil?

Do diskusie sa zapojili liberálne aj konzervatívne zmýšľajúci ľudia. V širšom spoločenskom kontexte zrejme nejde o najvýpovednejšie nálepky. No vzhľadom na ich zaužívanosť ich v tomto reporte používame pre účelnejšiu a zrozumiteľnejšiu definíciu názorových skupín – A a B. Okrem toho diskusia naznačuje, že zúčastnení nepovažujú liberalizmus a konzervativizmus za protipóly.

Liberálnejšie nastavená skupina A si myslí, že „narastajúca nenávisť v spoločnosti je už neznesiteľná a mali by sme konať”. Zodpovední sú najmä tí, ktorí dehonestujú a odsudzujú LGBTI+ ľudí. Riešenie vidia aj v nepodporovaní politikov, ktorí si svoju kampaň stavajú na nenávisti voči sexuálnym menšinám.

Väčšina členov skupiny B sa považuje za konzervatívcov, ktorí si myslia, že „miera nenávisti u Slovákov je v rámci normy". Na strane druhej si však myslia, že obeťou nenávistnej kampane sa dnes stávajú aj sami konzervatívci. Okrem toho sa stotožňujú s tým, že by sme „nemali uplatňovať kolektívnu vinu za zhoršujúcu sa spoločenskú atmosféru”.

Rozpor nie je v hodnotách

Vzájomná diskusia opäť ukazuje, že príčina konfliktu nie je až tak v hodnotách, ale skôr v tom, ako ich realizovať. Ukazuje to napríklad zhoda na tom, že „ľudia by si mali byť rovní vo svojich právach a povinnostiach. Teda aj v dôstojnosti". Okrem toho spoločne uznávame princíp „Ži a nechaj žiť!„. V novších komentároch sa črtá zhoda aj vo viere „v zdravú symbiózu liberálnych a konzervatívnych hodnôt“. Čo si myslíte vy? Je skutočne problém v rôznych hodnotách?

Slušná diskusia riešením

V čom teda vidíme problém? Oba tábory si zhodne myslia, že za „narastajúcu nenávisť môžu aj sociálne siete", ktoré nás uzatváraním v bublinách radikalizujú. Svoj podiel viny na tom majú aj politici, ktorí vytvárajú konflikty a hľadajú vinníkov. Nezanedbateľným faktorom je aj „zhoršujúca sa ekonomická situácia občanov".

Kľúčové riešenie zhodne vidíme v kultivovanej diskusii bez vzájomného hanlivého nálepkovania. Práve tá je základným predpokladom riešenia akýchkoľvek konfliktov. Azda aj preto si zhodne myslíme, že v slušnej diskusii by sme nemali tolerovať nenávistné prejavy voči komukoľvek (teda ani voči LGBTI+ ľuďom, ani voči konzervatívcom).

Diskusia takisto ukázala jednoznačný konsenzus na tom, že by sme nemali hádzať ľudí do jedného vreca. Práve to totiž prispieva k narastajúcej nevraživosti. K tomu až 75 % diskutujúcich tvrdí, že im prekáža, ak ich niekto „nálepkuje a dehonestuje". Riešenia sú na stole, už len sa ich chopiť.

Čo si myslíte vy?

Existujú podľa vás aj iné riešenia narastajúcej nenávisti? Kedy je nenávisť opodstatnená? A kedy prispieva len úpadku kvality nášho diskurzu?

Priebežné výsledky diskusie sú len výňatkom konsenzuálnych názorov z diskusie. Kompletný Polis report môžete sledovať v reálnom čase na tomto linku.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.