Sedliacky rozum a „bifľovanie“ už nestačí… Ako dôstojne prežiť 21. storočie?

Slovenské školstvo zaspalo v minulom storočí a čas nalinkovaných schém je minulosťou. Prečítajte si priebežné výsledky diskusie a zapojte sa do jej pokračovania!

Spoliehať sa len na školstvo a zdravý sedliacky rozum už nestačí. Analytické a kritické myslenie, mediálna gramotnosť či celoživotné vzdelávanie… Nielen na tom nachádzame zhodu v aktuálnej diskusii o zručnostiach potrebných pre 21. storočie.

V aktuálnej DEMDIS diskusii sa zhodujeme, že svet sa posúva vpred a musíme sa na to pripraviť. Našli sme tiež konsenzus, že školstvo by nemalo zaostávať za technologickým vývojom. Novým zručnostiam, najmä kritickému mysleniu v súvislostiach, by sme sa mali vedieť učiť aj sami. Máme na to však dostatok príležitostí a času popri každodennej práci? Zjavne zďaleka nie všetci.

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločné riešenia. V stávke je budúcnosť ďalších generácií.

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

Odpojiť Facebook účet

Kto sa zapojil?

V diskusii nachádzame zastúpenie troch názorových skupín (A, B a C). Skupiny boli vytvorené automaticky na základe hlasovania viac takmer 200 účastníkov. Hlavný názorový konflikt sa ukázal medzi skupinami B a C v otázkach prístupu ku vzdelaniu a prekážok.

Skupina A je charakteristická väčšou dôverou v doterajší školský systém. Na základe hlasovania sa môžeme domnievať, že v skupine prevládajú starší ľudia bez vysokoškolského vzdelania, ktorí na rozdiel od ostatných diskutujúcich nepociťujú také výrazné nedostatky v oblasti vzdelávania, inovácií či kritického myslenia.

Túto skupinu definuje najmä presvedčenie, že kvalifikovaných ľudí je na Slovensku dosť, len nie sú dostatočne zaplatení. Skupina A sa zároveň oproti ostatným vyznačuje vysokou mierou preskakovania hlasovaní.

Diskutujúcich zo skupiny B charakterizuje nižšia pracovná záťaž, keďže majú viac voľného času a dostatok energie na ďalšie vzdelávanie sa. V tom sa zároveň zásadne odlišuje od skupiny C. Vo všeobecnosti táto skupina nepociťuje nedostatok príležitostí na rozvíjanie svojich zručností.

Skupina C tak stojí v kontraste so skupinou B. Diskutujúci zaradení do skupiny C spravidla deklarujú sťažený prístup ku vzdelávaniu, ktorého význam si však dostatočne uvedomujú. Tvrdia, že „keď má človek problém sa uživiť, ťažko sa k tomu ešte vzdeláva“.

Práca ich podľa ich vlastných slov vyčerpáva natoľko, že nemajú energiu na vzdelávanie. Nedostatok podpory zo strany zamestnávateľa vnímajú ako ďalšiu zásadnú prekážku vo vzdelávaní.

Chápeme hodnotu vzdelania

Napriek deklarovaným rozdielom v prístupe ku vzdelaniu diskusia ukázala, že na viacerých spoločných hodnotách sa zhodneme. Potvrdila, že si jasne uvedomujeme dynamickosť mnohých spoločenských, ekonomických a environmentálnych zmien a potrebu pripraviť sa na ne.

Diskutujúci sa jednoznačne zhodli, že na rýchlo sa meniaci svet musíme reagovať dôrazom na adaptáciu a flexibilitu. Uvedomujeme si, že vzdelávanie musí tieto zmeny reflektovať a pripravovať ľudí na pracovný trh budúcnosti.

Zhodujeme sa, že získať vzdelanie a nové zručnosti je najlepšia investícia. Chápeme tiež, že len so zdravým sedliackym rozumom si už nevystačíme. Vo vzdelávaní by sa však mal viac presadiť dôraz na kritické a analytické myslenie. Zároveň si tiež uvedomujeme, že aj sami by sme sa mali vedieť učiť novým zručnostiam a vzdelávať by sme sa mali neustále.

Kto má čas učiť sa?

Diskusia nám však ukázala, že nie každý má rovnaké možnosti na celoživotné vzdelávanie. Až polovica všetkých diskutujúcich pociťuje nedostatok príležitostí, ktorý je spôsobený najmä príliš vysokým pracovným zaťažením a zároveň nedostatočnou mzdou či celkovo zlou finančnou situáciou.

Väčšina ľudí, ktorí sa zapojili do diskusie, si myslí, že do vzdelávania by sa mal aktívnejšie zapájať zamestnávateľ. Nežiadajú, aby firmy svojich zamestnancov na učenie sa novým zručnostiam motivovali. Očakávajú však, že zamestnávateľ by mal svojich ľudí vo vzdelávaní aspoň podporovať.

V diskusii sme našli dokonca aj všeobecnú zhodu na konkrétnom spôsobe, akým by firmy mohli pristúpiť ku vzdelávaniu svojich zamestnancov. „Mali by sme mať štvordňový pracovný týždeň a piaty deň sa vzdelávať,“ zhodli sa diskutujúci.

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločnú reč a pokúsme sa spoločne nájsť aj riešenie problému nedostatku príležitostí pre získavanie nových zručností.

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Live report z diskusie môžete zasa sledovať tu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.