Anketa: Takmer polovica zamestnaní onedlho zanikne. Ako sa na to pripraviť?

Všetci sa budeme musieť prispôsobiť rýchlo sa meniacej spoločnosti. Odborníci vysvetľujú, čo nás čaká a ako sa na budúcnosť plnú zmien pripraviť.

Zmena sa dotkne nás všetkých. Študenti, pracujúci či dôchodcovia - všetci sa budeme musieť prispôsobiť rýchlo sa meniacej spoločnosti. Aké zručnosti sú potrebné na dôstojný život v 21. storočí? A akým prekážkam čelíme pri ich nadobúdaní? Odborníci vysvetľujú, čo nás čaká a ako sa pripraviť na budúcnosť plnú zmien.

Demokracia je diskusia. Zapojte sa preto aj vy do aktuálnej diskusie, ktorú nájdete v závere tohto článku.

Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Aké zručnosti potrebujeme pre 21. storočie?
Sme pripravení na budúcnosť? Aké zručnosti a vedomosti potrebujeme v 21. storočí? Vystačíme si s tým, čo ponúka školstvo? A akým prekážkam čelíme? Zapojte sa do diskusie!

Odhaduje sa, že do roku 2030 až jedna tretina pracovníkov bude zaradená do inej pracovnej kategórie, než v akej sú dnes. 40 % súčasných povolaní v blízkej budúcnosti nebude existovať, 65 % dnešných žiakov bude robiť prácu, ktorá ešte dnes neexistuje, a automatizácia ovplyvní jedno z piatich budúcich zamestnaní.

Väčšina zručností, ktoré budú potrebné na získanie práce, budú „mäkké zručnosti“. S tým súvisia aj výzvy, ktorým budú ľudia pri ich nadobúdaní čeliť.

Osobná motivácia, trpezlivosť a otvorenosť novým skúsenostiam môžu pomôcť jednotlivcom prekonať tieto výzvy a nadobudnúť potrebné zručnosti, upozorňujú odborníci.

V podmienkach Slovenska však narážame najmä na neexistujúcu inštitucionalizáciu celoživotného vzdelávania a jeho dlhodobé zanedbávanie, dodávajú.

V DEMDIS diskusii, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy v závere článku, hľadáme zručnosti potrebné pre dôstojný život v 21. storočí.

Dôstojný život v 21. storočí? Nové zručnosti a adaptácia nevyhnutnosťou
Všetci sa budeme musieť adaptovať na meniacu sa spoločnosť a otrasy na trhu práce. Odborníci vysvetľujú, ako súbor veľkých globálnych zmien prinesie nové nároky na životné tempo všetkých ľudí a približujú zručnosti potrebné na jeho dôstojné zvládnutie.

V druhej ankete odborníci zaoberajúci sa vzdelávaním odpovedali na tieto dve otázky:

  1. Aké zručnosti sú potrebné na to, aby človek dôstojne „prežil“ 21. storočie?
  2. Akým prekážkam ľudia čelia pri nadobúdaní týchto potrebných zručností?

Zuzana Rumiz

prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska a generálna riaditeľka spoločnosti ManpowerGroup Slovakia

  1. Za kľúčové zručnosti pre 21. storočie považujem analytické schopnosti a kritické myslenie a schopnosť učiť sa. Všetci máme prístup k obrovskému množstvu informácií, z ktorých je potrebné vedieť si dobre vybrať a správne dané informácie vyhodnocovať. To je v súčasnej dobe plnej dezinformácií obrovský problém a s postupom umelej inteligencie sa tento problém ešte viac prehĺbi. Ako ďalšie dôležité zručnosti by som spomenula schopnosť komunikovať s ľuďmi a konštruktívne riešiť problémy. Bez schopnosti a ochoty učiť sa to takisto nepôjde.
  2. Problémom je, že na tieto zručnosti sa v našom vzdelávaní nekladie dôraz, príliš málo sa rozvíjajú, a aj preto je situácia v tomto smere dosť zlá. Bolo by dobré, aby sa školstvo viac zameralo na rozvíjanie týchto problémov. Aj dospelí v každom veku však majú možnosť sa v tomto smere vzdelávať, či už prostredníctvom špecializovaných kurzov, alebo samovzdelávania.

Monika Uhlerová

prezidentka Konfederácie odborových zväzov

  1. Otázka „prežitia“ v 21. storočí nie je len výzvou pre jednotlivca, ale pre celý komplex verejných politík, ktoré sa musia prispôsobiť dynamickému vývoju vo svete práce vyvolaným súborom zmien – klimatických, technologických, demografických. Spoločným nositeľom zvládania týchto zmien bude „adaptabilita“, čiže schopnosť jednotlivca prispôsobovať sa neustále sa meniacim podmienkam, ako aj verejných politík vývoj reflektovať a adaptovať ich na nové potreby tak, aby v čo najväčšej miere eliminovali vytváranie skupín vylúčených, ktorí aj z objektívnych príčin nedokážu na meniace sa podmienky adekvátne reagovať.
  2. Súčasťou schopnosti prispôsobiť sa bude potreba neustáleho vzdelávania a získavania aktuálne potrebných zručností. V podmienkach Slovenska narážame najmä na neexistujúcu inštitucionalizáciu celoživotného vzdelávania a na jeho dlhodobé zanedbávanie. Ďalším problémom je chýbajúca reflexia zmien a prognózovaných očakávaní vo verejných politikách, napríklad sociálnej, sociálneho zabezpečenia, dôchodkovej, vzdelávacej, trhu práce, daňovej a pod.

Adriana Poliaková

odborná asistentka Katedry pedagogiky PdF Univerzity Komenského

  1. Dôstojné „prežitie“ 21. storočia zahŕňa schopnosť neustále sa učiť, prispôsobovať sa a byť aktívnym účastníkom spoločnosti. Svet sa stále viac digitalizuje, a preto je dôležité mať schopnosti práce s technológiami a digitálnymi nástrojmi. Schopnosť analyzovať informácie, hodnotiť ich dôveryhodnosť a vyvodiť závery je nevyhnutná na to, aby ste dokázali riešiť komplexné problémy. Schopnosť efektívne komunikovať s ľuďmi je dôležitá vo všetkých oblastiach života. Ďalej sú to tiež medzikultúrne a sociálne zručnosti, finančná gramotnosť, emocionálna inteligencia či zmysel pre spoločenskú zodpovednosť. Tieto zručnosti teda zahŕňajú nielen technické aspekty, ale aj sociálne a emocionálne aspekty, čo odráža komplexnosť a multifunkčnosť sveta, v ktorom žijeme.
  2. To môže byť neschopnosť držať krok s tempom technologického a spoločenského pokroku, strach z automatizácie, informačná preťaženosť, finančná nedostupnosť doplnkového vzdelávania, strach z neznámeho či nedostatok času. Je ale dôležité uvedomiť si, že prekonávanie týchto prekážok je možné. Osobná motivácia, trpezlivosť a otvorenosť novým skúsenostiam môžu pomôcť jednotlivcom prekonať tieto výzvy a nadobudnúť potrebné zručnosti pre 21. storočie.

Klára Tihláriková

vedúca tímu Mareena v Humanitnom centre Gabčíkovo. Združenie Mareena sa venuje integrácií cudzincov a utečencov na Slovensku

  1. Schopnosť kriticky prijímať a overovať informácie, schopnosť vnímať stierajúci sa rozdiel medzi virtuálnym a nevirtuálnym svetom, mať pochopenie pre dynamicky sa rozvíjajúcu a meniacu spoločnosť, neignorovať aktuálne témy - napr. klimatické zmeny či psychické zdravie, ako aj decentné digitálne zručnosti.
  2. Katastrofálny stav vzdelávacieho systému na Slovensku, nedostatok príležitostí pre rozvoj mladých, nerovnosť postavenia žien a mužov v spoločnosti, spiatočnícke tendencie spoločnosti, neefektívny a nedostatočný boj proti dezinformáciám, minimálna podpora rozvoja občianskej spoločnosti, chýbajúca proľudská orientácia služieb, vyčerpanie a rezignácia spoločnosti.

Čo si myslíte vy?

Aké zručnosti budeme potrebovať pre dôstojný život v 21. storočí? Kto by nás mal k nim viesť? A akým prekážkam čelíme?

Zapojte sa do diskusie na tému, ktorá sa týka našej spoločnej budúcnosti!

Zahlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

Odpojiť Facebook účet

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Live report z diskusie môžete sledovať zas tu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.