Dôstojný život v 21. storočí? Nové zručnosti a adaptácia nevyhnutnosťou

Všetci sa budeme musieť adaptovať na meniacu sa spoločnosť a otrasy na trhu práce. Odborníci vysvetľujú, ako súbor veľkých globálnych zmien prinesie nové nároky na životné tempo všetkých ľudí a približujú zručnosti potrebné na jeho dôstojné zvládnutie.

Niet cesty späť. Všetci sa budeme musieť adaptovať na meniacu sa spoločnosť a otrasy na trhu práce. Aké zručnosti sú potrebné na dôstojný život v 21. storočí? A kto by nás mal k ich nadobúdaniu viesť? Odborníci vysvetľujú, ako súbor veľkých globálnych zmien prinesie nové nároky na životné tempo všetkých ľudí a približujú zručnosti potrebné na jeho dôstojné zvládnutie.

Demokracia je diskusia. Zapojte sa preto aj vy do aktuálnej diskusie, ktorú nájdete v závere tohto článku.

Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Aké zručnosti potrebujeme pre 21. storočie?
Sme pripravení na budúcnosť? Aké zručnosti a vedomosti potrebujeme v 21. storočí? Vystačíme si s tým, čo ponúka školstvo? A akým prekážkam čelíme? Zapojte sa do diskusie!

Klimatické, technologické, demografické. Všetky veľmi dynamické a globálne. Spoločným nositeľom zvládania týchto zmien bude „adaptabilita“, upozorňujú odborníci v ankete k aktuálnej DEMDIS diskusii o zručnostiach potrebných pre 21. storočie. Najkľúčovejšou sa stáva schopnosť osvojovať si nové zručnosti a kompetencie počas celého života, zdôrazňujú.

V rámci DEMDIS diskusie, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy v závere článku, odpovedali odborníci zaoberajúci sa vzdelávaním na tieto dve otázky:

  1. Aké sú podľa vás zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby človek dôstojne „prežil“ 21. storočie?
  2. Kto by nás mal k nadobúdaniu týchto zručností viesť?

Olívia Hurbanová

Chief Thought Provoker vo vzdelávacej a problem-solvingovej agentúre HighBrõws

  1. Automatizácia, robotizácia a AI síce budú otriasať trhom práce, ale dobrou správou je, že zároveň vytvárajú priestor pre jej humanizáciu. Bude to od nás ale vyžadovať, aby sme v ére neustálych zmien a bezprecedentného technologického pokroku boli schopní zabezpečiť rovnaké tempo aj v porozumení sebe samým a ľudskému správaniu. Ak sa oprieme o dáta prognostických svetových inštitútov, tak tých zručností je viacero. Tou najkľúčovejšou je schopnosť osvojovať si nové zručnosti a kompetencie počas celého života. Budeme sa teda neustále učiť a prispôsobovať novým podmienkam a robiť to dobre je tiež celá veda. Zároveň vedecký a technologický progres bude viac a viac búrať naše aktuálne presvedčenia a budeme sa musieť naučiť byť komfortní s tým, že sme sa mýlili. To bolí a vytvára vysoké nároky na mentálnu a emocionálnu flexibilitu i odolnosť.
  2. V tejto oblasti by mala panovať taká osveta, že by sme sa tieto zručnosti mali snažiť kultivovať v rodinách, komunitách, na úrovni jednotlivcov, nehovoriac o inštitucionalizovanom systéme vzdelávania, kde by to mala byť absolútna samozrejmosť. Obrovskú úlohu tu zohráva aj kvalitné neformálne vzdelávanie. Bariéru tu už nepredstavujú geografické hranice či nedostupnosť informácií, ale naopak ich pretlak. Vedieť v ňom vyhľadať a rozpoznať to kvalitné a cenné je to najpodstatnejšie.

Martin Haluš

riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR

  1. Prvou by mala byť určite digitálna gramotnosť, t.j. schopnosť využívať on-line nástroje na prácu, poznať bezpečnostné riziká a vedieť efektívne pracovať v tímoch na diaľku. S tým súvisí adaptabilita, čiže schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Dnes asi málokto čaká, že bude 40 rokov robiť tú istú prácu a ešte aj tým istým spôsobom. Veci sa rýchlo menia a stále sa treba niečo učiť. Treťou je kritické myslenie, vďaka ktorému vieme spracovať informácie a naformulovať logické argumenty a tým aj riešenia na problémy. Z povahových vlastností sa určite cení prirodzená zvedavosť, ktorá umožňuje porozumieť príčinám rôznych problémov a priniesť kreatívne riešenia.
  2. Škola by nás nemala učiť len vedomosti, ale najmä kriticky myslieť. Na jednotlivcoch, ktorí nevyrástli s digitálnymi technológiami, ostane potreba doučiť sa pracovať s nimi samostatne. Ak to nedokážu sami, mal by pomôcť štát alebo zamestnávateľ. Zamestnávateľ by sa tiež mal snažiť pomôcť so špecifickými zručnosťami, ktoré od ľudí vyžaduje v rámci práce. Výzvou pre verejný sektor bude napríklad znížiť medzeru v zručnostiach medzi zamestnancami v porovnaní s kolegami v súkromnom sektore. Na ÚHP sme o tom písali aj v revízii výdavkov zamestnanosti.

Andrea Cox

riaditeľka o. z. DigiQ (Digitálna inteligencia), ktoré sa venuje výchove k digitálnemu občianstvu, bezpečnosti a zodpovednosti v on-line priestore

  1. V prvom rade by nemalo ísť o to „prežiť“ 21. storočie dôstojne. Priemyselná revolúcia 4.0 nám ponúka obrovské príležitosti pre rozvoj humanizmu, zmeny vývoja klimatickej krízy, rozvoj chudobných regiónov, globálne aj na Slovensku a v prvom rade slobodu človeka ako samostatnej bytosti schopnej sa rozhodovať. Ide totiž o dáta a informácie, ktoré vďaka súčasným technológiám získavame. Všetky zručnosti, ktoré sú potrebné na aktívne využívanie už súčasných príležitostí, možno zhrnúť pod digitálne občianstvo. To je postavené na aktívnom, vedomom a bezpečnom používaní technológií, kritickom a vedeckom myslení, kreativite, schopnosti vyhodnocovať informácie, komunikácii, vytváraní rešpektujúceho obsahu on-line, no najmä empatii a spolupráci s ostatnými.
  2. Rozvoj vyššie uvedených zručností je zodpovednosťou všetkých článkov v systéme. Jednotlivcov, školstva, materskou školou počínajúc a neformálnym celoživotným vzdelávaním pokračujúc, zamestnávateľov, samospráv, či dokonca cirkví.

Čo si myslíte vy?

Aké zručnosti budeme potrebovať pre dôstojný život v 21. storočí? Kto by nás mal k nim viesť? A akým prekážkam čelíme?

Zapojte sa do diskusie na tému, ktorá sa týka našej spoločnej budúcnosti!

Zahlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

Odpojiť Facebook účet

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Live report z diskusie môžete sledovať zas tu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.