Máme politiku na háku? A prečo?

„Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trest za neochotu podieľať sa na politike.“ Platí Platónov výrok aj v dnešných časoch? Je podoba slovenskej politiky hodnoverným obrazom našej spoločnosti?

Vyzerala by inak, ak by sme sa na nej podieľali viac? A prečo má značná časť slovenskej spoločnosti politiku „na háku”?

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločné riešenia problému, ktorý sa týka nás všetkých.

Keď zahlasujete za aspoň 7 komentárov, budete zoskupení v názorových skupinách.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Odpojiť Facebook účet

Prečo sa pýtame?

Nie všetci sme politicky aktívni. Dlhodobým trendom na Slovensku je nízka volebná účasť. Vidíme vôbec zmysel v tom, prečo sa zapojiť? Z čoho pramení názor, že politika sa nás netýka?

Pesimizmus, frustrácia, nedôvera či neschopnosť nachádzať politický konsenzus? Neprevalcovala nás politická apatia alebo pocit občianskej bezmocnosti? Neovplyvnilo nás okolie názormi, ktoré nám predtým boli cudzie? Nestalo sa nám, že sme pod tlakom okolností konali inak, ako sme chceli?

A konali sme vôbec?

Konať? A prečo?!

V každodennom živote sa rozhodujeme a konáme za účelom naplnenia určitých potrieb či záujmov. Či už tých, ktoré reflektujú chuť zmeniť neželaný stav, alebo tých, ktoré majú za cieľ udržať stav, ktorý nám vyhovuje. Zakaždým však narážame na nevyhnutnosť ich definovania a odkomunikovania. V spoločnosti je diskusia nevyhnutná. Vzájomne nás obohacuje a uľahčuje spoluprácu. Vnímame uplatňovanie rovnakých pravidiel aj v politike? Nefunguje na tomto princípe demokracia? Vieme, čo demokracia znamená?

A ak budeme mať politiku na háku, budeme aj naďalej jej súčasťou?

Aké sú dôsledky?

Čo pre nás bude znamenať, ak svoj hlas nikomu nedáme? Prípadne, ak k voľbám vôbec nepristúpime? Parlament je odrazom spoločnosti a má za cieľ reflektovať mienku a názory občanov, ktoré sa prenášajú do konkrétnych politických rozhodnutí.

Každý neuplatnený hlas zväčšuje priepasť medzi spoločnosťou a podobou jej politickej reprezentácie. Hlasy nevoličov sa proporcionálne prerozdelia stranám zvoleným do parlamentu podľa skutočného výsledku volieb.

Ak sa dobrovoľne zriekneme možnosti verejne participovať, politické rozhodnutia budú robiť ľudia, ktorým sme dôveru vo voľbách nevyslovili. Sme ochotní tolerovať, že politika bude obrazom len určitej skupiny občanov?

Nejde v takom prípade o rozhodovanie „o nás bez nás“? Vnímame takýto dôsledok našej nečinnosti, a ak áno, do akej miery?

Čo si myslíte vy?

Je nám politika ľahostajná? Ak áno, tak prečo?

Zapojte sa do aktuálnej diskusie a prispejte k spoločnému úsiliu o angažovanejšiu spoločnosť.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.