O DEMDIS

Rozdelená spoločnosť, samé urážky a solidarita v koši. Miesto civilizovaného dialógu sa utiekame k odcudzeniu v bublinách a prestávame sa k sebe správať ako k ľudským bytostiam.

Vám to neprekáža?

Demokracia je diskusia. Bez slušnej výmeny názorov preto nemôžeme očakávať spoluprácu, pochopenie a konsenzus.

Preto vytvárame DEMDIS - svet férovej a otvorenej diskusie!

DEMDIS je idea, platforma a komunita, ktorá inovatívnymi metódami nachádza konsenzus v rozhádanej spoločnosti. Na vlastnej koži všetci cítime narastajúce napätie v spoločnosti, zhoršujúci sa verejný diskurz, rastúcu nedôveru voči demokratickým inštitúciám a čoraz prítomnejšiu rezignáciu občanov na riešenie otázok verejného záujmu.

Preto spolu s viac ako tridsiatimi členmi zapájame širokú verejnosť do férovej a otvorenej diskusie. Výsledky predošlých diskusií nám pritom opakovane ukazujú, že so správnym nástrojom v rukách to nikdy nebolo jednoduchšie.

Ako tieto ciele dosahujeme?

DEMDIS zapája v spolupráci s mediálnymi partnermi širokú verejnosť do férovej a otvorenej diskusie. Účastníci hlasujú za jednotlivé komentáre a ak v diskusii chýba ich názor na vec, majú možnosť pridať vlastný komentár.

Pomocou pokročilých štatistických metód a data-driven analýz počas diskusie prebieha zoskupovanie účastníkov do koherentných názorových skupín. Zoskupenie prebieha na základe obdobného hlasovania diskutujúcich. V momente, ako sa vykreslia názorové skupiny, už vieme jednoducho analyzovať, ktoré komentáre získali väčšinovú podporu v každej z nich. Vtedy hovoríme o konsenze. Viac o metodike nájdete na: demdis.sk/polis.

Výhodou DEMDIS metodiky je identifikácia komplexnej mozaiky názorov skupín, umožnenie účastníkom vyjadrovať názory vlastnými slovami (vyššia expresivita), jednoduché nachádzanie konsenzu, férové zohľadňovanie (aj menšinových) hlasov a nezvýhodňovanie kontroverzných či polarizujúcich názorov v diskusii.

Konsenzus na dosah

 Našim cieľom je prinášať slušnosť a vecnosť do online priestoru pomocou technológií, ktoré nám môžu aj prospieť a nie len nás rozdeľovať. Diskusie prebiehajú prostredníctvom open-source softvéru Polis.

Vďaka nemu máme lepší prehľad o názorových skupinách, postojoch diskutujúcich ale hlavne na vzájomných prienikoch. Viac o Polise a metodike nájdete tu.

Misia

Misia DEMDIS spočíva v zapájaní širokej verejnosti do férovej a otvorenej diskusie s cieľom nachádzať konsenzus a vzájomné porozumenie. Aktuálne spolupracujeme s mediálnymi partnermi (denník Pravda, portál Nové mesto) na zapájaní čitateľov do diskusie priamo v článkoch. Prostredníctvom diskusie a organizovaných workshopov tak robíme osvetu v spoločnosti a ukazujeme, že diskutovať sa dá aj slušne, vecne a fér. Pokým totiž nezlepšíme vzájomnú výmenu názorov, naša spoločnosť má väčší problém, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Verejný diskurz začína zaplavovať kakofonický šum, v ktorom sa autoritárske hlasy volajúce po harmónií stávajú čoraz vábivejšími” Anne Applebaum, 2020

Vízia

Kríza demokracie je krízou diskusie. Narastajúca priepasť medzi občanmi a výkonom verejnej moci vytvára nie len pocit odcuzdzenia, ale aj nedôveru voči demokratickej forme vlády a z nej prameniacu rezignáciu na občiansku participáciu.

Vízia DEMDIS preto spočíva vo vytvorení nového spôsobu zapájania občanov do demokratických procesov. Našim cieľom je vytvorenie deliberatívnej platformy, ktorá by umožňovala zmysluplnú občiansku participáciu. V praxi plánujeme výsledky online diskusií pretavovať do obsahu off-line panelových fór medzi odborníkmi a zainteresovanými stranami (stakeholdermi) predmetných tém či do tzv. citizen’s assemblies. Poslednou fázou má byť návrh konkrétneho programového či legislatívneho návrhu s konsenzuálnou a demokratickou legitimitou. Výsledky obdobnej platformy vTaiwan nám ukazujú, že aj napriek odporúčaciemu charakteru výstupov sa vďaka konsenzuálnej legitimite darí návrhy pretavovať do praxe.

Sme presvedčení, že demokracia potrebuje v 21. storočí nájsť nové spôsoby zapájania občanov do svojich procesov. A to aj pomocou digitálnych technológií. Prostredníctvom Vašej podpory sa vieme k tomuto cieľu priblížiť a posunúť DEMDIS na ďalší level.

Dizajn pravidiel

Ak má byť diskusia otvorená vecná a férová zároveň, potrebuje jasné pravidlá.

Rubrika meta diskusií vám prináša hlbšie diskusie o povahe diskusií. Zmysluplná výmena názorov by mala totiž optimálne vyvažovať medzi jej otvorenosťou názorov a vecnosťou, respektíve férovosťou. Preto cieľom tejto rubriky je ujasnenie si základných pravidiel, ktorými sa budeme riadiť pri kultivovanej výmene názorov a kodifikovať zhodné interpretácie zložitých konceptov.

Kódex férovej diskusie

 Slušná a férová diskusia potrebuje svoje pravidlá. Preto na základe výsledkov diskusií spoločne s Vami rozširujeme Kódex, ktorý hľadá vyváženie medzi otvorenosťou, spravodlivosťou a vecnosťou vzájomného dialógu.

Slovník DEMDIS

 Vecná diskusia si vyžaduje, aby sme sa zhodovali na interpretáciách slov, o ktorých sa rozprávame. Preto pri meta diskusiách hľadáme prieniky vo vnímaní abstraktných konceptov. Výsledky dáme dokopy a zverejníme v našom slovníku.


DEMDIS 2.0

Technológie nás nemusia rozdeľovať, ale aj spájať. Ďalšou oblasťou vývoja je DEMDIS 2.0. Jeho cieľom je dizajn spoločensky prínosných technológií a platformy férovej a otvorenej diskusie.

Preto pracujeme na efektívnejšom a užívateľsky prívetivejšom softvéri. K tomu plánujeme rozšíriť systém o transparentný a spravodlivý systém výberu tém, prvky gamifikácie ako aj reprezentatívnej demokracie.

Roadmap DEMDIS 2.0

 1. Vytvorenie transparentného a férového systému výberu a podpory tém diskusie
 2. Real time reportovanie výsledkov diskusie podľa DEMDIS 2.0 metodiky
 3. Live rebríček najkonsenzuálnejších názorov
 4. Vytvorenie DEMDIS hlasovacej aplikácie
 5. Vytvorenie užívateľsky prívetivejšej hlasovacej aplikácie
 6. Prehľadnejšie vykreslenie názorových skupín a ich názorov
 7. Prepojenie databázy user profiles s hlasovacou aplikáciou (prvky gamifikácie)
 8. Vytvorenie prihlasovacieho systému a prepojenie s hlasovacou aplikáciou
 9. Vytvorenie histórie konsenzuálnych názorov užívateľov
 10. Priraďovanie konsenzuálnych bodov na základe výsledkov diskusie
 11. Možnosť delegovať hlas pri vybraných témach iným užívateľom

Tvorte s nami svet férovej a otvorenej diskusie!

DEMDIS je myšlienka, komunita, platforma a občianske združenie. Výsledky našej práce nám opakovane ukazujú, že ľudia majú chuť byť nie len vypočutí a diskutovať, ale aj že toho máme spoločného viac ako by sme čakali. Cesta je vytýčená. No aj bez Vašej podpory ďaleko nezájdeme.

Demokracia je o spolupráci každého z nás. Podporte preto spoločnú kultiváciu slušnej, férovej a otvorenej diskusie!

Ďakujeme!

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.