Prečo (ne)zaviesť civilné zväzky? Chránime lásku dostatočne?

Otázka zavedenia registrovaných partnerstiev naďalej rozdeľuje našu spoločnosť. Prečo stále zaostávame za civilizovaným svetom? A akú formu by mala mať právna ochrana našich vzťahov a partnerstiev? Zapojte sa do diskusie a nájdime zhodu!

Len niekoľko metrov od seba cez víkend kráčali Bratislavou dva pochody. Na pochod Hrdí na rodinu zvolával okrem iných Marian Kotleba, pričom hlavným mottom bolo: Manželstvo chráni rodinu. Druhým pochodom bol už tradičný Dúhový Pride na podporu LGBTI+ komunity, ktorý sa konal prvýkrát po streľbe pred Teplárňou a zúčastnilo sa na ňom okolo 16 000 ľudí.

Otázka, ktorá sa niesla éterom oboch podujatí bola: a čo s manželstvom? Azda sa zhodneme, že navonok jednoduchá otázka: Vezmeš si ma?; dokáže zmeniť smerovanie našich životov. Kto ju však môže alebo nemôže vysloviť? A aká je funkcia manželstva v dnešnom svete? Je možnosť uzavrieť civilný zväzok aj otázkou sebaurčenia a autonómie? Ako sa neskrývať za mottá a viesť dôstojný život?

Zapojte sa do ďalšej DEMDIS diskusie a nájdime spoločné riešenia problému, ktorý sa týka všetkých, ktorým záleží na láske.

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Odpojiť Facebook účet

Prečo sa pýtame?

Slovenská republika je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, ktorej právny poriadok neráta s možnosťou registrovaného partnerstva ani inej obdobnej podoby civilného zväzku. A to pre heterosexuálne, ako aj pre LGBTI+ páry. Zvyšnými krajinami sú Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Rumunsko.

A hoci za posledný rok boli predložené návrhy zákona, ktoré by dané umožňovali, ani jeden neprešiel plénom parlamentu.

Ešte pálčivejšou sa zdá téma civilných zväzkov v kontexte rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Fedotova v. Ruská federácia. Podľa tohto rozhodnutia si Ruská federácia nesplnila svoj pozitívny záväzok k právu sťažovateľov na rodinný a súkromný život, keď neumožnila párom uzavrieť žiadnu formu civilného zväzku.

Reakciou na situáciu v slovenských podmienkach bolo podanie na Ústavný súd, kde skupina poslancov namieta nesúlad niekoľkých ustanovení zákona o rodine, Občianskeho zákonníka a zákona o sociálnom poistení s ústavou.

Ako vnímame hlavnú funkciu manželstva? Má len biologický charakter alebo skôr sociálno-ekonomický? Čo je dôvodom, že sa ako spoločnosť nevieme zhodnúť na potrebe civilných zväzkov pre všetky páry? Je konflikt len politickým divadlom alebo skutočnou spoločenskou rozpoltenosťou v otázke manželstva?

A čo tradičná rodina?

DEMDIS diskusia na tému: „Čo ohrozuje tradičnú rodinu?“ z júla 2022 nám ukázala, že sa zhodujeme na hodnotách rovnosti, rešpektu a na hlavnej funkcii rodiny. Tou má byť sociálna a citová stabilita členov - vzájomná podpora. Konsenzus sme našli aj v tom, že pre dieťa je vhodnejšie, ak vyrastá v láskavej rodine než detskom domove.

V spomínanej veci Ruská federácia využívala argument tradičnou rodinou, pričom ESĽP dospel k opačnému záveru. Podľa súdu neexistuje dôvod sa domnievať, že poskytnutie právnej ochrany a uznania pre páry rovnakého pohlavia v stabilnom vzťahu by samo osebe mohlo poškodiť rodiny vytvorené tradičným spôsobom alebo ohroziť ich budúcnosť či integritu.

Dané znamená, že zabezpečenie práv pre páry rovnakého pohlavia automaticky neznamená zníženie štandardu ochrany práv pre iných ľudí či páry.

Stojíme právne pred win-win situáciou, kedy nikto nestráca nič, ale niekto iný môže získať veľa? Je manželstvo špecifickým typom civilného zväzku? Mali by mať aj heterosexuálne páry možnosť uzavrieť formu inú civilného zväzku - registrované partnerstvo?

Čo si myslíte vy? Zapojte sa a nájdime spoločnú reč.

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.