Slovensko sa zmieta v konfliktoch. Ktoré sú umelé a ktoré vážne? A čo nás spája?

Volebná kampaň je v plnom prúde a spoločenské konflikty naberajú na obrátkach. Ako dosiahnuť, aby sa zo súťaže ideí nestala „občianska vojna”? Zapojte sa do diskusie!

Demokracia je arénou umiernenej súťaže nápadov a politík. S narastajúcim rozdelením a nevraživosťou to však vyzerá, akoby sa tento základný rámec otriasal v základoch. Čo s tým?

Výsledky DEMDIS diskusií nám ukazujú, že toho, čo nás spája, je viac, než by sme predpokladali. Napriek tomu sa javí, že sa od seba neustále vzďaľujeme. Je to dôsledkom nejakého dominantného konfliktu, ktorý leží v pozadí? Ak áno, aký konflikt to je? A čo nás spája?

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločné riešenia problému, ktorý sa týka nás všetkých!

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Odpojiť Facebook účet

Prečo sa pýtame?

Polarizácia spoločnosti bičuje spoločenské nálady a znižuje našu schopnosť vzájomného dialógu a spolupráce. Opakovane však vidíme, že so správnym prístupom vieme nielen vecne diskutovať, ale aj nachádzať spoločné prieniky. Preto pokračujeme v našom kolektívnom úsilí o nachádzanie vzájomného porozumenia prostredníctvom férového dialógu.

Výsledky diskusie nám umožnia nielen lepšie pochopiť, čo je koreňom tohto neblahého stavu, ale aj zistiť, na akých pilieroch má zmysel stavať našu vzájomnú komunikáciu a diskusiu. A to tak, aby sme sa nepohádali skôr, než sa dostaneme k veci. Výsledky budú zároveň podkladmi pre ďalšie digitálne diskusie, ako aj pre živé debaty medzi odborníkmi či politikmi.

My verzus oni

Vojna na Ukrajine, prístup k pandémii, postoj k spoluobčanom z LGBTI+ komunity, ekonomická a sociálna politika… Nielen to sa javí byť definičnými konfliktami dnešnej spoločnosti, ktorá sa čoraz viac triešti. Niektoré konflikty sú relevantné, iné neraz umelo vyvolávané a nafukované zo strany politikov.

Často sa nám zdá, že štiepiace línie sú jasne dané a opakujú sa pri viacerých témach. Je podľa vás možné, že sú len prejavmi hlbšieho spoločenského sporu? A ak áno, akého? Je to konflikt konzervatívcov verzus liberálov? Bohatých a chudobných? Elít a bežných občanov? Civilizačný či generačný konflikt?

Je možné dostať sa pod povrch a nájsť štrukturálne zlomy a príčiny rozdelenej spoločnosti? Nie je to aj o tom, že na jednej strane stoja ľudia frustrovaní zo súčasného systému a na druhej strane ľudia, ktorým systém celkom vyhovuje? Či o tom, že jedni sú z demokratickej diskusie vylučovaní a druhým toto vylúčenie neprekáža?

Zjednotení v rozmanitosti (?)

Ak vychádzame z myšlienky, že sa všetci chceme mať dobre a žiť v slobodnej a vo férovej spoločnosti, tak máme na čom stavať. V rozmanitej spoločnosti je prirodzené, že každý máme vlastné priority, záujmy, problémy a životné situácie. Úlohou demokracie je preto vytvárať priestor na zdieľanie obáv, potrieb či nápadov. A vždy je dobré stavať na tom, čo nás spája.

Predošlé DEMDIS diskusie nám ukazujú, že zhodne podporujeme mnohé nosné piliere našej spoločnosti – slobodu, demokraciu, rovnosť, ľudskú dôstojnosť. A to aj napriek silnej názorovej nezhode.

Nájdeme zhody na ďalších základných kameňoch našej spoločnosti, komunikácie a spolupráce? Zhodneme sa na tom, že demokracia je diskusiou, ktorá musí rešpektovať rámec základných ľudských práv? Že nevraživosť voči časti spoločnosti v mnohých prípadoch pramení z nedorozumení, a nie zo zlých úmyslov? Že drvivá väčšina z nás má úprimný záujem o lepšiu, slobodnejšiu a férovejšiu spoločnosť? Že naše požiadavky musíme presadzovať mierovými prostriedkami a nie násilím?

Kto sme „my” a kto sú „oni”? A nie sme náhodou všetci na jednej lodi?

Zapojte sa do spoločného úsilia o slušnú diskusiu a nachádzanie porozumenia v rozhádanej spoločnosti.

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.