V trestných novelách zhodne vidíme trhliny. Nemali by sme spomaliť?

Zmeny v trestných kódexoch nás rozdeľujú viac, ako sme očakávali. Napriek tomu nachádzame zhody nielen pri princípoch, ale aj pri výhradách. Nie je namieste prehodnotiť navrhované novely? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

Trest by mal byť dostatočne odstrašujúci pre páchateľov a prijatie fľaše vína by nemalo byť trestané rovnako ako prijatie polmiliónového úplatku. Nielen na tom sa zhodujú odporcovia a podporovatelia koalície. Nie sú náhodou zmeny a identifikované nedostatky také zásadné, aby sme spomalili a mali možnosť domyslieť všetky dôsledky prijatia návrhov?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a hľadania spoločných riešení!

Hlasujte za aspoň sedem komentárov, a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Čo nás rozdeľuje?

Zmeny v trestnej politike rezonujú a rozdeľujú. Hlavné názorové štiepenie medzi zúčastnenými skupinami A a B spočíva v (ne)podporovaní koalície a zmien, ktoré presadzuje.

Skupina A vládu podporuje a je presvedčená, že hlavným motívom novely je deklarovaná humanizácia trestania. Napriek presvedčeniu, že miernejšie postihy za korupciu neposilnia podvodné správanie, si viac ako polovica skupiny myslí, že „toto z bežných ľudí nemôže posúdiť skoro nikto“. Relatívna väčšina nesúhlasí s tým, že „Slovensko má problém so stíhaním korupcie na najvyšších miestach“.

Skupina B jednoznačne nepodporuje koalíciu a odmieta navrhované zmeny. Ich pretláčanie vníma ako snahu pomôcť trestne stíhaným „našim ľuďom“ a po prijatí novely „bude na Slovensku radosť kradnúť“. Diskutujúci zo skupiny si zároveň myslia, že „také zásadné zmeny by mali podliehať širokej laickej a odbornej diskusii“.

Selektívna humanizácia?

Napriek identifikovaným rozkolom nachádzame v diskusii široký súbor postojov, ktoré majú väčšinovú podporu oboch skupín. Intenzívna zhoda panuje pri názore, že „ak je skutočným cieľom humanizácia trestania, mal by sa sledovať v celom trestnom zákone. Nielen pri korupčných trestných činoch“. Otázkou tak je, či nie je namieste prehodnotiť navrhovanú novelu? A to aj vo svetle nájdenej zhody na tom, že „kradnutie a systém našich ľudí by mal skončiť“.

Nie so všetkým súhlasíme

Priebežné výsledky nám ukazujú aj zhodnú podporu niektorých výhrad voči navrhovaným zmenám. Obe skupiny si myslia, že „prijatie fľaše vína by nemalo byť trestané rovnako ako prijatie úplatku pol milióna eur“. Tu sa podľa návrhu nielen znižuje trestná sadzba z dva až päť rokov na nula až štyri roky, ale aj zvyšuje latka na prísnejší trest. Vyššia trestná sadzba (tri až desať rokov) prichádza do úvahy, len ak sa čin spácha vo veľkom rozsahu (nad 700 000€).

Problém zhodne vidíme aj napríklad pri daňových podvodoch. Diskutujúci spoločne odmietajú, že „daňové podvody do 35-tisíc eur by nemali byť trestné“. Dnes je to tak pri daňových podvodoch do 2 660 €. Vzájomná a vecná diskusia nám teda ukazuje, že nie so všetkými zmenami súhlasíme. Je teda namieste otázka, či tieto príklady nepovažujeme za zásadné zmeny. Sme naozaj uzrozumení s dôsledkami, ktoré zmeny prinesú? Nie je naozaj dôvod spomaliť a otvoriť širokú diskusiu o tom, ako chceme spoločne pristúpiť k humanizácii trestania?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nachádzania spoločných riešení. Vďaka za vašu účasť!

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.