Aké sú prekážky efektívnej spolupráce? A ako na ne? (Výsledky demo diskusie)

Predsudky, silný individualizmus, či nedostatok času a energie - nie len to vnímame ako hlavné prekážky rozvíjania spoluprác v spoločnosti. Riešenia vidíme vo vystupovaní z (vlastnej) bubliny, vnímaní širšieho kontextu či vo zvedavom prístupe pri hľadaní nových ciest k spolupráci.

S akými prekážkami sa stretávame v našom úsilí o efektívne spolupráce? A ako ich prekonávať? Hľadanie odpovedí na tieto otázky bolo predmetom unikátnej demo DEMDIS diskusie na Fóre neziskového sektora a partnerov pod záštitou organizácie Glopolis. K čomu sme teda dospeli?

V rámci demo diskusie sa účastníci z nezisku, verejnej správy či biznisu automaticky zoskupili do dvoch názorových skupín. Hlavná štiepiaca línia spočívala v individuálnych prekážkach spolupráce, ktoré účastníci pociťujú na vlastnej koži.

Diskutujúci zo skupiny A sa často stretávajú s nepochopením pri zapájaní (ďalších) potenciálnych partnerov a neraz nevedia, ako sa ku spolupráci dostať. Aj preto novú či užšiu spoluprácu považujú za riziko - je totiž časovo náročná a s neistým výsledkom. Problém vidia aj v predsudkoch voči ich práci. Práve v týchto aspektoch sa najviac líši od skupiny B, ktorá s nadväzovaním či rozvíjaním spoluprác v zásade nemá problém.

Aké prekážky spolupráce pociťujú diskutujúci?

 • podceňovanie toho, že spolupráca je umenie a remeslo; (2)
 • časová náročnosť a zahltenie vlastnou agendou; (22)
 • silný individualizmus a konkurenčné tlaky v spoločnosti; (14)
 • predsudky jednotlivých skupín aktérov; (21)
 • spoločenský tlak na okamžité výsledky; (13)
 • nedostatok rozhľadu a prenikania z vlastnej bubliny; (23)

Na akých riešeniach sa skupiny zhodli?

 • Musíme sa naučiť vnímať širší kontext svojej práce a hľadať si svoju rolu v interakcii s ďalšími aktérmi; (16)
 • Je treba si vyhradiť viac času na investíciu do vzťahov, priebežnej komunikácie a hľadanie ciest k spolupráci; (15)
 • Sústredenie školstva na učenie k spolupráci, (16) školy, ministerstvá a obce by mali spolupráci dávať väčšiu dôležitosť; (3)
 • Viac speed datingov a akcií ako je toto fórum; (24)
 • Viac zdrojov a služieb, ktoré by podporili praktickú efektívnu spoluprácu v rôznych prostrediach. (18)

Bez ohľadu na naše skúsenosti nachádzame prieniky na tom, že potrebujeme dramaticky viac spolupráce v spoločnosti. Zhodne si uvedomujeme, že prekážky spočívajú nie len na spoločenskej ale aj individuálnej úrovni. Riešenie vidíme nie len vo zvyšovaní zdrojov, ale aj vo vychádzaní z bubliny, odbúravaní (vlastných) predsudkov či v efektívnom investovaní energie do udržiavania vzťahov a hľadaní nových ciest spolupráce.

Vďaka organizácii Glopolis za realizáciu fóra, na ktorom sme mohli pretavovať výsledky férovej a otvorenej diskusie do nadväzovania a rozvíjania nových spoluprác.

Vďaka za vašu účasť!

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.