Čo s (anti)systémom, ku ktorému sme sa preštrngali?

Je čo oslavovať? Ideály slobody a demokracie po vyše troch dekádach od ich víťazstva čelia vážnej kríze. Praskajú pod silnejúcim tlakom antisystémových síl, alebo je chyba v našej deformovanej verzii demokracie?

Z jednej strany sa ozývajú hlasy proti liberálnej demokracii, z druhej volania po obrane pred antisystémovými silami. Napriek existujúcej zhode panuje obojstranný monológ.

Otázkou tak je, ako zlepšiť našu demokraciu a priblížiť ju viac k ľuďom? Rezignovať, zreformovať či zboriť a postaviť nanovo?

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločnú reč!

Hlasujte za aspoň sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Proti systému čoho?

Jednou z príčin vzájomných nedorozumení pramení z odlišného vnímania a interpretácie abstraktných pojmov. A diskusie o antisystémových silách, liberálnej demokracii či totalite sa v tomto svetle nejavia byť výnimkou. Čo je teda systém, ktorý je spoločnosťou vnímaný ako chybný a treba ho zlepšiť?

Najčastejšie sa v tomto svetle hovorí o systéme liberálnej demokracie. Konflikt sa neraz prezentuje ako súboj medzi tými, ktorí podporujú slobodnú (liberálnu) spoločnosť a tými, ktorí požadujú novú totalitu. Čo ak však ide o skreslené vnímanie reality?

Výsledky DEMDIS diskusií nám opakovane odhaľujú mnohé a silné zhody medzi na prvý pohľad nezmieriteľnými tábormi. Zhodneme sa na podpore demokracie, rovnosti, slobody, princípov právneho štátu, ľudských práv, dôstojnosti, férovej a slušnej verejnej diskusie… Ak sme v otázke hodnôt na jednej lodi, nie je problém len v nedostatku dialógu o tom, ako ich pretavovať do reality?

Proti nefunkčnému systému?

DEMDIS diskusia z novembra 2022 nám ukázala, že narastajúca podpora tvrdej ruky autoritárskeho lídra nepramení z odmietania demokracie ako takej. Problém zhodne vidíme v tom, že naša demokracia nefunguje tak, ako by mala. V septembri sme sa zas zhodli aj na tom, že ak nemalú časť spoločnosti vylučujeme z demokratických procesov, nečudujme sa narastajúcej nevraživosti.

Ak nachádzame zhodu na vnímaní problému, nie sme náhodou všetci tak trochu proti systému? Proti systému nedostatočného napĺňania ideálov slobodnej a spravodlivej demokracie? Nenabúrava sa touto perspektívou zjednodušené vnímanie konfliktu na „dobrých” a „zlých”?

Demokracia ako systém nenásilného presadzovania záujmov (?)

Demokracia je diskusia a zhoda v rozhádanej spoločnosti existuje. Kľúčovou otázkou však zostáva, ako liečiť chorľavý systém? Akými prostriedkami by sme mali pristúpiť k jeho oprave? Myslíte si, že zmena je možná postupným reformovaním systému? Alebo by sme ho mali celý zboriť a postaviť nanovo?

Platí zhoda na tom, že naše záujmy by sme nemali presadzovať vyhrážkami, zneužívaním moci a násilím? Zapojte sa do diskusie a pokračujme v rozvíjaní slušného a vecného dialógu!

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.