Kódex férovej a otvorenej diskusie

Kódex férovej a otvorenej diskusie. Prečítajte si pravidlá, ktorými sa riadia naše diskusie. Tvorili sme ich spolu s vami!

Princípy diskusie

 1. Otvorenosť
 2. Férovosť
 3. Dobromyseľnosť
 4. Zvedavosť
 5. Vzájomný rešpekt
 6. Vecnosť

Všeobecné zásady

 1. Diskutovať by sme mali aj napriek odlišným postojom s každým, kto úprimne stojí o férovú a otvorenú diskusiu.
 2. Hlas každého účastníka diskusie má rovnakú váhu.
 3. Do diskusie sa môže zapojiť ktokoľvek.
 4. Férová, otvorená a vecná diskusia si vyžaduje dobromyseľný a zvedavý prístup diskutujúcich k spoločnému riešeniu problému.
 5. Šírenie nenávisti, hoaxov a zlomyselných prejavov nepatrí do férovej a otvorenej diskusie.
 6. Do verejných debát by mali byť pripustení len ľudia, ktorí rešpektujú pravidlá slušnej diskusie (nezavádzať, neurážať).
 7. V civilizovanej diskusii by sme sa mali správať slušne, neznevažovať druhých a snažiť sa o pochopenie.
 8. V diskusii by sme nemali tolerovať nenávistné prejavy voči komukoľvek.

Pravidlá online diskusie

Online diskusie prebiehajú prostredníctvom softvéru Pol.is.

 1. Komentár nesmie:

  a) obsahovať nenávistné, urážlivé, či hanobiace prejavy,

  b) byť vulgarizmom,

  c) podporovať alebo propagovať ideológiu, ktorá smeruje k potláčaniu základných práv a slobôd,

  d) útočiť na občiansku česť a ľudskú dôstojnosť konkrétnej osoby alebo skupiny osôb,

  e) byť otázkou,

  f) duplicitný vo veci so skorším komentárom.

 2. Komentár by mal byť:

  a) formulovaný tak, aby naň bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“,

  b) k veci, o ktorej sa diskutuje pričom by nemal zásadným spôsobom odbáčať od témy diskusie,

  c) originálnou perspektívou, skúsenosťou, názorom či návrhom na riešenie, ktorý v diskusii ešte nefiguruje,

  d) zreteľný, zrozumiteľný a vecný (maximálne 140 znakov).

 3. Komentáre, ktoré budú v rozpore s pravidlami v bode 1 budú po zistení ihneď vyradené.

 4. Ak to bude pripúšťať povaha diskusie, komentáre, ktoré nebudú spĺňať požiadavky v bode 2 budú prehodnotené a následne môžu byť v diskusii ponechané, či odstránené.

 5. Komentáre, ktoré boli z diskusie odstránené na základe bodu 4 nájdete medzi vyradenými komentármi spolu so stručným odôvodnením odstránenia.

 6. Diskusia trvá spravidla 10 až 14 dní.

 7. Vzorec bodovania a definovania konsenzuálneho výroku zohľadňuje:

  a) Konsenzus naprieč názorovými skupinami; komentáre, ktoré majú podobnú percentuálnu podporu v názorových skupinách, získajú viac bodov.

  b) Celkový počet diskutujúcich, ktorí s komentárom súhlasili.

  c) Celkovú percentuálnu mieru súhlasu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.