Politika je všade okolo nás. Prečo ju teda máme na háku?

Pokým sa budeme otáčať politike chrbtom, vládnuť nám budú tí najneschopnejší z nás. Zároveň nechceme, aby o našej budúcnosti rozhodoval niekto iný. Nie len na tom sme dokázali nájsť zhodu. Prečo nám je potom politika ľahostajná?

Viac ako 80 percent diskutujúcich sa v aktuálnej DEMDIS diskusii zhodlo na tom, že politika je súčasťou spoločnosti a prítomná všade okolo nás. Súhlasne tvrdíme, že politika sa nás týka a apolitický postoj sa nevypláca, pretože má politické dôsledky. Skutočne tak platí, že jeden hlas nič nezmení?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločné riešenia problému, ktorý sa týka nás všetkých.

Keď zahlasujete za aspoň 7 komentárov, budete zoskupení v názorových skupinách.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

Odpojiť Facebook účet

Kto sa zapojil?

Do diskusie sa zapojilo vyše 240 účastníkov, ktorí sa zaradili do dvoch názorových skupín – skupiny A a skupiny B.

Skupina A vykazovala spoločnú črtu, ktorou bola hodnota demokracie a aktívne pristupovanie k politike. Diskutujúci zo skupiny A si uvedomujú podstatu politickej participácie a dôsledky, ktoré nastanú v prípade jej absencie (87%). Majú za to, že občania vďaka ich politickým nástrojom, sú schopní zmeny (74%). Všetci zo skupiny plánujú ísť voliť v najbližších voľbách.

Skupina B protipólne tvrdila, že aj napriek vôli občanov nezmeníme politické rozhodnutia (70%) a nemáme ako zlepšiť stav, v ktorom sa nachádzame dnes (63%). Taktiež nesúhlasila s výrokom, že „ako občan mám k dispozícii (politické) nástroje, ktorými viem prispieť k zmene”. Napriek tomu 62% deklaruje, že sa plánuje zúčastniť jesenných volieb.

Ubližuje nám ľahostajnosť?

Diskusia ukazuje, že väčšina z diskutujúcich si uvedomuje, že politické rozhodnutia sa nás dotýkajú (82%). A to bez ohľadu na to, či sme súčasťou politického života alebo nie.

Sme názoru, že politika je všade okolo a každé rozhodnutie - ostať aktívny alebo pasívny voči politike - má dôsledky na spoločnosť (79%). Až 79% účastníkov diskusie sa zhodlo na výroku, že aj apolitický postoj má politické dôsledky.

Názorové štiepenie nastalo pri tvrdení, či politická pasivita môže uškodiť spoločnosti. Zatiaľ čo skupina A je presvedčená (63%) o negatívnych dopadoch spôsobených politickým nezáujmom občanov, diskutujúci zo skupiny B (54%) si myslia opak -  uviedli, že „byť apolitický“ nikomu neubližuje.

Otázne je, či medzi výrokmi nenachádzame rozkol? Aké dôsledky má nezapájanie sa občanov do verejného života a prečo nám pasivita občanov môže uškodiť?

Má pasivita zmysel?

Čomu napomáha apatia verejnosti? Má zmysel ostať politický neaktívny?

Skupina A sa v diskusii zhodla na tom, že občianska ľahostajnosť a neúčasť občanov vo voľbách napomáha radikálnym stranám (79%). Až 60% diskutujúcich zo skupiny B sa v diskusii vyjadrilo, že sa cítia demotivovaní a politiku podkladajú za špinavú a amorálnu.

Spoločný názor, ktorý zdieľali obe skupiny bola neschopnosť politikov hľadať konsenzus a jednotné riešenia (77%).

Nezvýši snaha politikov o hľadanie spoločného konsenzu aktívnejší prístup občanov na správe vecí verejných? A ako dokážeme prispieť k zmysluplnejšej participácií?

Zapojte sa do pokračovania diskusie!

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami.

Viac o metodike nájdete na tomto linku. Live report z diskusie viete zas sledovať tu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.