Neutíchajúce protesty: Občianska povinnosť či politické divadlo? Prečo (ne)protestovať?

Protesty naberajú na sile a vo verejnej diskusii rezonuje hlas nemalej časti spoločnosti, ktorá sa obáva demontáže právneho štátu a nárastu korupcie. Z druhej strany zas znie kritika, že ide o zaplatené divadlo zo strany opozície. Aká je teda pravá tvár protestov? Prečo (ne)protestovať?

Predošlá DEMDIS diskusia medzi podporovateľmi a odporcami koalície nám prináša zhodu na niektorých nedostatkoch novely trestného zákona ako aj na uznaní, že „neradi akceptujeme vecné argumenty názorových oponentov a farba tričiek nám zatieňuje rozumný úsudok”. Zhodne podporujeme humanizáciu trestania, ale nie selektívnu. Kedy sa teda nesúhlas pretavuje v protest? A aká je jeho rola v demokratickej spoločnosti?

Zapojte sa do diskusie a nachádzajme vzájomné porozumenie.

Zahlasujte za aspoň 7 komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Prečo sa pýtame?

Cieľom diskusie je zistiť, či protesty považujeme za efektívny nástroj spätnej väzby k politickej špičke, alebo naopak ho považujeme len za poslednú možnosť ochrany demokracie. A rovnako tak či existujú jednotiace motívy, ktoré charakterizujú snahy protestujúcich.

Boj o právny štát či výzva k otvorenému dialógu?

Súčasné protesty v uliciach (nie len) hlavného mesta jasne poukazujú na nespokojnosť časti spoločnosti s aktuálnou politickou situáciou. Jadrom sporu sú na prvý pohľad zmeny trestného zákona, ktoré koalícia považuje za humanizáciu trestnoprávnej politiky. Ďalším kameňom úrazu je zrušenie špeciálnej prokuratúry, zdôvodňované ako oslabenie nevhodnej koncentrácie moci. Transparenty a heslá protestujúcich naproti tomu vnímajú navrhované zmeny ako oslabenie právneho štátu, transparentnosti či spravodlivosti.

Sú teda protesty len nástroj politickej polarizácie, alebo sú skôr výrazom občianskej zodpovednosti a obavy o budúcnosť právneho systému?

Mnohí tvrdia, že ak sa nespokojnosť nevyjadrí hlasne, môže to ohroziť základné demokratické princípy, ktoré stoja za slobodnou spoločnosťou. Preto možno protesty chápať ako odozvu angažovanej občianskej spoločnosti, ktorá nám pripomína, že právny systém musí odrážať hodnoty a potreby spoločnosti, pre ktorú je vytvorený.

Sú teda protesty výzvou smerom k politickým predstaviteľom k otvorenému dialógu s občianskou spoločnosťou o ďalších krokoch? Ak áno, je to efektívny nástroj spätnej väzby? Nie sú protesty úspešné len potiaľ, pokiaľ je politická špička ochotná diskutovať? Vieme nájsť iné prostriedky, ak politická elita nepočúva občiansku spoločnosť?

Veľká účasť na protestoch je znakom, že aktívna občianska spoločnosť na Slovensku nevymrela. Kto však zodvihne rukavicu?

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.