Po akom zmierení (ne)túžime? Podporte diskusný blok!

Volanie po zmierení sa ozýva z každého kúta, no činy chýbajú. Preto pripravujeme blok DEMDIS diskusií - Po akom zmierení (ne)túžime? Kto má nastaviť druhé líce? Skrátka - ako na to?

Spoločenská kríza nabrala nové rozmery. Atentát na premiéra, hlboko zasahujúci akúkoľvek demokraciu, sa pre nás stal zhmotneným symbolom vysokej spoločenskej polarizácie. Šok nás môže podnietiť snažiť sa udalosti dodať zmysel hľadaním vinníka. Rovnako tak môže nastať snaha „zatiahnuť ručnú brzdu,” analyzovať situáciu a pokúsiť sa hľadať spoločenský zmier.

Miera polarizácie je v našej spoločnosti skutočne vysoká. Bezprostredne po atentáte na sociálnych sieťach prevládol podľa prieskumov hnev nad súcitom - bezprecedentná situácia nás nedokázala konštruktívne spojiť.

Volanie po zmierení prichádza z mnohých miest. Je prirodzené, že predstavy toľkých aktérov budú v bezprecedentnej situácii rôznorodé. V našom prípade sa zdá, že si často dokonca priamo odporujú. Rozhodli sme sa preto uskutočniť blok diskusií s témou zmierenia: čo to je, a ako si ho predstavujeme?

Ciele fóra

  • Vytvárať porozumenie medzi polarizovanými tábormi
  • Nachádzať prieniky na kontúrach a formách zmierenia
  • Stavať mosty v rozdelenej spoločnosti férovou diskusiou
  • Poskytnúť návod na zmierenie pre aktívnych občanov

Naším cieľom je zmapovať spoločenské postoje spojené s tým, ako pociťujeme polarizáciu. Je pre nás dôležité naplniť slovo „zmierenie” konsenzuálnym obsahom tak, aby s ním následne spoločnosť mohla konštruktívne pracovať na súkromnej i verejnej úrovni. Propagáciou výstupov by sme radi zvýšili povedomie o tom, že aj v náročnej situácii existujú hodnoty, ktoré túto krajinu spájajú.

Porozumenie, v ktoré dúfame, okrem toho prispeje k znižovaniu pocitu existenčného ohrozenia, ktoré vzniká, keď “tým ostatným” nerozumieme. Hľadanie vlastného podielu na situácii, v ktorej sa nachádzame, prispieva k vnímaniu schopnosti ovplyvňovať stav spoločnosti a verejné dianie, ktoré je pre funkčnú demokraciu kľúčové.

Tematické rámce

  • Aké zmierenie (ne)chceme? Rebélia vs. zmier
  • Kto majú byť aktéri zmierenia?
  • Ako má zmierenie vyzerať?
  • Aký je rozdiel medzi nenávisťou a vecnou kritikou?
  • Čo má byť výsledkom zmierenia?
Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?
„Tí, ktorí schvaľujú atentát sú rovnako hanební, ako tí ktorí na tomto odpornom čine politicky parazitujú.” Odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru. Nie len na tom sa zhodujeme. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

Výstupy

Blok diskusií zakončíme kompletným reportom, teda podrobnou správou detailne mapujúcou postoje diskutujúcich a nájdené zhody. Vďaka našej metóde analýzy dokážeme zachytiť konsenzus, ale aj odhaliť naratívy či postoje existujúce iba v určitých skupinách spoločnosti. Máme tak možnosť zmapovať široké spektrum predstáv o tom, ako má spoločenské zmierenie vyzerať, a zároveň vyzdvihnúť tie, na ktorých sa zhodneme.

Ďalším výstupom bude Manuál vecnej debaty/Návod na zmierenie - komunikačná príručka koncipovaná pre široké publikum, ktorá pretaví závery z reportu do podoby praktických odporúčaní o tom, ako sa spolu rozprávať v súkromí priateľstiev či rodín, ale aj o tom, ako komunikovať na spoločenskej úrovni.

Na základe výsledkov bloku diskusií by sme radi zorganizovali živú debatu medzi odborníkmi z oblastí spoločenských vied. Výsledky by tak boli uvedené do širšieho odborného kontextu, a zároveň by sa otvoril priestor na ich ďalšiu analýzu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.