Viac demokracie, jednoty a akcieschopnosti v EÚ. Nie len na tom sa zhodujeme (Výsledky diskusií)

Čo chceme od EÚ? A ako chceme, aby vyzerala? Prečítajte si čerstvé výsledky a zhody z diskusného bloku o EÚ.

Slovensko si tento rok nie len pripomína dvadsiate výročie vstupu do Európskej únie ale zároveň aj spolurozhoduje o jej budúcom smerovaní vo voľbách do Európskeho parlamentu. Napriek tomu, že sme už dve dekády súčasťou tohto unikátneho projektu verejná diskusia o našej role v európskom spoločenstve pokrivkáva.

DEMDIS diskusia z mája 2023 nám zároveň priniesla zhody na tom, že Slovensku chýba stratégia vlastnej hry v EÚ, že efektívna spolupráca nepopiera štátnu suverenitu a že by sme privítali viac diskusií európskych témach.

Nie len z týchto dôvodov sme otvorili komplexný blok dvoch digitálnych DEMDIS diskusií, ktorých výstupy si môžete prečítať v tomto zhrnutí výsledkov.

Čo (ne)chceme od EÚ?

Nechceme, aby Slovensko bolo opäť čiernou dierou v srdci Európy. Chýba nám však vízia a stratégia našej hry v EÚ. Čo teda chceme a čo nie?

Kľúčové závery a zistenia

 • Najsilnejšie štiepiace línie v diskusii spočívali v otázke (pozitívneho) vnímania budúcnosti a životaschopnosti EÚ, vyžadovania dodržiavania princípov demokracie a právneho štátu zo strany členských štátov, či zelenej transformácie ako úplnej priority EÚ.
 • Podpora odchodu Slovenska z EÚ ako aj vnímaná neprospešnosť EÚ pre našu krajinu sú marginálne. Aj v prípade nespokojnosti so stavom únie vidíme cestu v jej reforme, nie v našej izolácii.
 • Nezhodu na tom, či chceme silnejšiu a jednotnejšiu EÚ, možno prekonať jej vnímanou demokratizáciou a približovaním sa k občanom.
 • Podpora sebaobrany a vojenskej nezávislosti (od USA) má vysokú podporu naprieč tábormi.
 • Zhodne vnímanými prioritami sa ukazujú byť socioekonomické témy (vyrovnávanie životnej úrovne, podpora výskumu a inovácii, či podpora rozvoja nových pracovných zručností).
🤝
Najkonsenzuálnejšie názory v diskusii
1. Chcem, aby EÚ ďalej pracovala na vyrovnávaní životnej úrovne. (4)
2. Chcem, aby bola EÚ demokratickejšia a viac sa približovala k občanom. (6)
3. Chcem, aby EÚ podporovala rozvoj nových pracovných zručností. (2)
4. EÚ by mala byť nezávislejšia od vojenskej ochrany USA. (10)
5. EÚ sa musí vedieť sama brániť. (11)
6. Chcem, aby EÚ viac investovala do výskumu a moderných technológií. (5)
7. Európa by mala menej dovážať, a radšej sa sústrediť na vlastnú výrobu. (25)
8. Privítal by som viac možností podieľať na osude a politike únie. (24)

Akú EÚ (ne) chceme?

Chceme suverénnejšie štáty so súčasným právom veta? Či silnejšiu a akcieschopnejšiu Úniu? Dokážeme sa zhodnúť na základných kontúrach fungovania spoločného európskeho projektu?

Kľúčové závery a zistenia

 • Prekáža nám ťažkopádnosť zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, či jej akcieschopnosť pri riešení spoločenských kríz.
 • Nie je nám jedno, aká bude EÚ a nechceme, aby o tom rozhodovali iní.
 • Chceme silnejšiu a jednotnejšiu EÚ, ktorá bude konkurencieschopná na medzinárodnej šachovnici, ale s rešpektom k suverenite jednotlivých štátov.
 • Chceme radikálnu demokratickú reformu EÚ, aby jej občania mali väčší hlas v rozhodovacích procesoch. EÚ by nemala zostať v súčasnej podobe.
 • Cesta k sociálnemu zmieru a prežitiu EÚ vedie cez demokratizáciu ekonomiky a vyrovnávanie výšky životného štandardu.
 • Zachovať právo veta členských štátov v nastavených citlivých oblastiach.
🤝
Najkonsenzuálnejšie názory v diskusii
1. Nie je mi jedno, aká bude EÚ. Nechcem, aby za nás rozhodnovali iní. (16)
2. Demokratické reformy sú potrebné, aby občania EÚ mali väčší hlas v rozhodovacích procesoch. (4)
3. Podporujem rozširovanie EÚ na základe rovnakých pravidiel. (8)
4. V EÚ by mali mať prednosť záujmy občanov a nie vlád štátov. (5)
5. Demokratizácia ekonomiky a zrovnoprávnenie výšky životného štandardu je cestou k sociálnemu zmieru medzi štátmi a prežitia EÚ. (45)
6. Zahraničná a bezpečnostná politika EÚ je v súčasnej podobe príliš ťažkopádna. (14)
7. Chceme silnejšiu a jednotnejšiu EÚ, ale s rešpektom k suverenite jednotlivých štátov. (17)
8. Myslím si, že EU je málo akcieschopná, čo bolo jasne vidieť na riešení migrantov, ochrane vonkajších hraníc EÚ, riešenie COVID-19 a podľa toho, čo sa občas dozvieme je tam aj korupcia. (46)

Záver

Výsledky bloku diskusií o EÚ nám ukazujú, že vďaka férovým a otvoreným pravidlám vedia byť diskusie nie len vecné, ale aj viesť ku mnohým zhodám. Základným (pozitívnym) východiskom je, že sa zhodne považujeme za Európanov a Európanky a odchod z EÚ odmietame. Európsku úniu vnímame ako náš politický priestor, v rámci ktorého by sme sa mali usilovať o riešenie výziev, ktoré považujeme za najpálčivejšie.

Medzi tematické priority, ktoré majú silnú podporu naprieč tábormi pritom patrí vyrovnávanie životnej úrovne, demokratizácia EÚ, väčšia obranná nezávislosť, podpora rozvoja nových pracovných zručností, investície do výskumu a technológií, či ochrana prírody.

Zhodne preferujeme, aby bola EÚ silnejšia, jednotnejšia a demokratickejšia. Demokratizáciu Únie zároveň považujeme za kľúčovú pred pokračovaním diskusií o zvyšovaní kompetencií EÚ (na úkor národných štátov). Otázkou do budúcich diskusií je, ako sa pozeráme na našu reprezentáciu prostredníctvom národných vlád. A to najmä vo svetle silnej zhody na tom, že v EÚ by mali mať prednosť záujmy občanov, a nie vlád. Pokračovanie tejto diskusie považujeme za o to kľúčovejšie, že sa zhodneme na potrebe (radikálnej) demokratizácie EÚ, ale nie na konkrétnych spôsoboch, ako tieto ciele dosiahnuť. Konsenzus však nachádzame na tom, že takýmto diskusiám by mal predchádzať odborný audit toho, čo je účelnejšie riešiť na európskej úrovni a čo už nie. Máme na čom stavať.

Rozlúsknutie tohto „oriešku” je nevyhnutné, aby sme spoločne pretavili naše požiadavky po jednotnej, silnej a akcieschopnej Únií, ktorá dokáže konkurovať veľmociam akými sú USA a Čína, do reality.

Zmena je nevyhnutná. A nechceme, aby o nej rozhodovali iní. To potvrdzuje aj podpora rozširovania Únie v spojitosti so zhodou, že už len samotné rozširovanie si bude vyžadovať revíziu základných zmlúv.

Európske témy sa na prvý pohľad zdajú byť odťažité, komplikované a polarizujúce. Vidíme však, že s inovatívnym a citlivým prístupom sú hľadanie prienikov a tvorba spoločných priorít jednoduchšie. Aj touto cestou budujeme mosty a približujeme demokratické procesy k občanom.

Ďakujeme za vašu účasť!

Autori a spolupracovníci

Tereza Richtáriková, kurátorka

Dominik Hutko, kurátor

Michal Horský, kurátor

Klára Kaničárová, kurátorka

Filip Jankovič, PR manažér

Lucia Kanyová, grafička

Laura Freierová, grafička

Zdroje a komunikačné kanály

 1. Čo chceme od EÚ?

Kompletný report z diskusie nájdete na: www.themis.demdis.sk/conversations/f7b2bb56-17da-49fb-9310-712e7f334376/external_report/

Komunikačné kanály:

DEMDIS

1. Od EÚ sa izolovať nechceme. Čo teda od nej chceme? (6.5.2024); Dostupné na: www.demdis.sk/od-eu-sa-izolovat-nechceme-co-teda-od-nej-chceme/

2. Dávaj a nič nepýtaj. Chceme „európske koláče“ bez (spolu)práce? (10.5.2024)
Dostupné na: www.demdis.sk/davaj-a-nic-nepytaj-chceme-europske-kolace-ale-bez-spolu-prace/

Denník Pravda

1. Od EÚ sa izolovať nechceme. Čo teda od nej chceme? (5.5.2024); Dostupné na: spravy.pravda.sk/domace/clanok/708974-od-eu-sa-izolovat-nechceme-co-teda-od-nej-chceme/

2. Dávaj a nič nepýtaj. Chceme „európske koláče“ bez (spolu)práce? (10.5.2024)
Dostupné na: spravy.pravda.sk/domace/clanok/709710-davaj-a-nic-nepytaj-chceme-europske-kolace-ale-bez-spolu-prace/

Portál SP21.sk

1. Dávaj a nič nepýtaj. Chceme „európske koláče“ bez (spolu)práce? (14.5.2024)
Dostupné online na: sp21.sk/a/19535/davaj-a-nic-nepytaj-chceme-europske-kolace-ale-bez-spoluprace


2. Akú EÚ (ne)chceme?

Kompletný report z diskusie nájdete na: https://www.themis.demdis.sk/conversations/f00556e8-ca56-4fda-ae52-ad964a578690/external_report/

DEMDIS

1. Je EÚ súca na radikálnu zmenu? A ako by (ne)mala vyzerať? (23.5.2024); Dostupné na: www.demdis.sk/je-eu-suca-na-radikalnu-zmenu-a-ako-by-ne-mala-vyzerat/

2. Chceme radikálnu demokratickú reformu EÚ. Má v nej ale miesto právo veta jediného člena? (26.5.2024)
Dostupné na: https://www.demdis.sk/chceme-radikalnu-demokraticku-reformu-eu-nenarazi-vsak-na-pravo-veta-nedemokratickeho-clena/

3. Anketa kandidátov na europoslancov: Môže byť EÚ akcieschopná s právom veta? (1.6.2024)
Dostupné na: https://www.demdis.sk/anketa-kandidatov-na-europoslancov-moze-byt-eu-akcieschopna-aj-s-pravom-veta/

Denník Pravda

1. Je EÚ súca na radikálnu zmenu? A ako by (ne)mala vyzerať? (23.5.2024); Dostupné na: spravy.pravda.sk/domace/clanok/711174-je-eu-suca-na-radikalnu-zmenu-a-ako-by-ne-mala-vyzerat/

2. Chceme radikálnu demokratickú reformu EÚ. Má v nej ale miesto právo veta jediného člena? (26.5.2024)
Dostupné na: spravy.pravda.sk/domace/clanok/711581-chceme-radikalnu-demokraticku-reformu-eu-ma-v-nej-ale-miesto-vetovanie-jedinym-clenom/

3. Anketa kandidátov na europoslancov: Môže byť EÚ akcieschopná s právom veta? (1.6.2024)
Dostupné na: spravy.pravda.sk/domace/clanok/712266-anketa-kandidatov-na-europoslancov-moze-byt-eu-akcieschopna-s-pravom-veta/

Portál SP21.sk

1. Je EÚ súca na radikálnu zmenu? A ako by (ne)mala vyzerať? (25.5.2024)
Dostupné online na: sp21.sk/a/19852/je-eu-suca-na-radikalnu-zmenu-a-ako-by-nemala-vyzerat

Chceme radikálnu demokratickú reformu EÚ. Je však možná s právom veta jedného člena? (28.5.2024)
Dostupné na: sp21.sk/a/19982/chceme-radikalnu-demokraticku-reformu-eu-je-vsak-mozna-s-pravom-veta-jedneho-clena

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.