Bratislava má s dopravou problém. Nie je dosť efektívna a ani férová. (Výsledky mestskej diskusie)

Výsledky lokálnej DEMDIS diskusie nám ukazujú, že doprava v Bratislave je problém, na ktorý treba hľadať efektívne riešenie ale aj spravodlivé. Na čom ďalšom sa zhodujú zástancovia a kritici súčasnej dopravnej politiky Bratislavy?

Bratislavčanov už niekoľko mesiacov rozdeľuje názor na moderné zmeny organizácie dopravy, ktorých najznámejším symbolom sa stala nová cyklotrasa na Vajanského a Rázusovom nábreží. Výsledky druhej lokálnej DEMDIS diskusie nám však ukazujú, že doprava v Bratislave je problém, na ktorý treba hľadať riešenie. Tie však musí efektívne a spravodlivo zohľadňovať potreby všetkých- vodičov, cestujúcich v MHD, cyklistov, chodcov ale i obyvateľov lokality. Na čom ďalšom sa zhodujú zástancovia a kritici súčasnej dopravnej politiky Bratislavy?

Článok je zhrňujúcou správou, kompletný DEMDIS report nájdete na odkaze nižšie.

Čo nás rozdeľovalo?

Do diskusie, ktorá bola otvorená od 7. do 24. februára, sa zapojilo takmer 700 hlasujúcich, z ktorých bolo viac ako 600 automaticky zoskupených do dvoch názorových skupín – A a B.

Najzásadnejšie štiepenie a názorové rozdiely vznikli najmä v postoji ku regulácii množstva osobnej motorovej dopravy v Bratislave a názoru na efektívne a spravodlivé rozdelenie verejného priestoru pre všetky druhy dopravy, od automobilovej až po pešiu.

Aké bolo pozadie diskutujúcich? 

  1. Žijem v Bratislave. (37) - 85 % 
  2. Žijem v bratislavskom Starom meste. (36) - 17 %
  3. Mám vodičský preukaz. (107) - 83 %
  4. V domácnosti vlastníme aspoň jedno auto. (108) - 78 %
  5. Často jazdím na bicykli. Je to pre mňa bežný spôsob dopravy v meste. (35) - 29 %

Skupina A (292 zoskupených diskutujúcich) je charakteristická názorom, že najmä autá sú zodpovedné za zhoršovanie kvality vzduchu, smrteľné dopravné nehody či zápchy a spomaľovanie dopravy pre všetkých obyvateľov mesta.

Diskutujúci združení do skupiny A sú preto presvedčení, že dopravu v hlavnom meste treba regulovať, rovnako ako parkovanie, a že pre mnohých je auto skôr symbolom statusu a ega než nevyhnutnosťou.  Problém regulácie dopravy preto vidia aj v tom, že „si šoféri zvykli na komfort, o ktorý neradi prichádzajú”.

Väčšina skupiny A uvádza, že často jazdí na bycikli, čo je pre nich bežný spôsob dopravy v meste. Uviedlo to až 57 % členov skupiny, pričom v skupine B to bolo len 10 %. Novú cyklotrasu na Vajanského a Rázusovom nábreží preto vnímajú pozitívne.

Skupinu B (313 zoskupených diskutujúcich) tvoria väčšinou ľudia, ktorí si myslia, že výstavba cyklotrasy na Vajanského a Rázusovom nábreží je príkladom arogancie moci.

Myslia si, že cyklotrasa nemá mimo letných mesiacov žiadny zmysel a preto chcú dopravu na nábreží vrátiť do pôvodného stavu a cyklotrasu presunúť na chodník. Až 78 % skupiny tvrdí, že „žiadnu cyklotrasu na Vajanského nábreží nie je treba”.

„Upokojenie dopravy” diskutujúci zo skupiny B považujú za newspeak pre šikanovanie vodičov. Zhodujú sa, že „auto je nevyhnutnosť lebo nie každý má taký zdravotný stav, aby mohol jazdiť na bicykli!” Odmietajú, že by mestská hromadná doprava mala mať prednosť pred osobnou automobilovou.

Zároveň dodávajú, že „ani mestská hromadná dopravy nemôže byť efektívna, keď stojí v zápche!” Napokon, ako prekvapivo tvrdia, za zápchy nie sú zodpovedné množstvá áut na bratislavských cestách. Vinia skôr magistrát.

Bezpečné, zdravé a pekné. Centrum a okolie škôl obzvlášť

Absolútna zhoda v diskusii panovala na tom, že všetci chceme žiť v meste, ktoré sa nám bude páčiť a bude pre nás čo najmenej zdravotne závažné.

Až 77 % diskutujúcich si ale myslí, že „doprava v Bratislave je problém, ktorý treba riešiť”. Tento problém vnímame z pohľadu bezpečnosti ale aj z pohľadu plynulosti automobilovej dopravy, teda probém zápch.

Zhodujeme sa, že naše deti by mali mať možnosť kráčať do školy bezpečne a preto je potrebné upokojiť dopravu v okolí škôl. Rovnako obzvlášť v centre mesta, kde je najvyššia koncentrácia chodcov, očakávame pokojnejšiu a bezpečnejšiu dopravu.

Uznávame, že dnes by sme už totiž nechceli jazdiť autami v historickom centre Bratislavy tak, ako tomu bolo ešte pred niekoľkými desaťročiami. Centrum mesta však zároveň patrí všetkým, nielen tým, ktorí tam bývajú. Dopravné riešenia musia preto pamätať ako na obyvateľov dotknutého územia, tak jeho užívateľov.

Efektívne a spravodlivo

Významná časť diskutujúcich však celkové zlepšenie dopravy, vrátane menšieho výskytu zápch ale aj zvýšenie bezpečnosti, vidí v zosúladení všetkých typov dopravy, ktorý by umožnil aj plynulý pohyb mestskej dopravy aj často nenahraditeľných osobných áut.

Nesúlad však nastáva, keď hľadáme spôsob ako zohľadňovať potreby všetkých účastníkov dopravy v meste férovo a efektívne. Uvodomujeme si, že jazdiť na bicykli v Bratislave je pre rozbité a úzke okraje ciest často veľmi nebezpečné. Motoristi všaj  často vnímajú budovanie cyklotrás na úkor ciest ako neefektívne a zbytočné.

Dá sa teda vôbec zvyšovať bezpečnosť, komfort a plynulosť dopravy v meste bez toho, aby sa znížil počet ľudí, ktorí používajú auto aj vtedy, keď ho nepotrebujú? Väčšina diskutujúcich deklaruje, že „ak by auto nebolo najefektívnejším prostriedkom, nepoužíval by som ho tak často.”

Mestská hromadná pohodlná doprava

Riešenie zápch diskutujúci po menej realistickom postavení metra najčastejšie hľadali v zlepšení mestskej hromadnej dopravy. Väčšina diskutujúcich je totiž presvedčená, že „zápchy nezmiznú, pokiaľ nebude mhd dobre koncipovaná”.

Väčšia časť diskutujúcich uviedla, že auto niekedy musia používať, pretože mestskou hromadnou dopravou nemajú kvôli prestupom pohodlné spojenie. Až polovica diskutujúcich sa totiž sťažuje na efektivitu mestskej hromadnej dopravy.

Väčšina ľudí sa však zhoduje, že hromadnej doprave v meste by pomohlo väčšie a efektívnejšie prepojenie s regionálnymi spojmi. Zhodneme sa však aspoň na tom, že „MHD má pred súkromnou dopravou prednosť”.

Výsledky aj druhej lokálnej DEMDIS diskusie nám ukazujú, že aj pri horúcich témach vieme nachádzať spoločné prieniky a riešenia. Zhodu nachádzame nie len pri označení bratislavskej dopravy ako problamatickej ale aj pri hlavnom spôsobe riešenia - efektívnom a spravodlivom zohľadňovaní potrieb všetkých- vodičov, cestujúcich v MHD, cyklistov, chodcov ale i obyvateľov lokality.

💡
Najkonsenzuálnejšie názory diskusie

1. Aj centrum mesta patrí všetkým, nielen ľuďom, ktorí tam bývajú. (22)
2. Chcem žiť v meste, ktoré sa mi bude páčiť. (9)
3. Chcem žiť v bezpečnom meste. (14)
4. Dopravné riešenia musia férovo a efektívne zohľadňovať potreby a záujmy vodičov, cestujúcich v MHD, cyklistov aj chodcov. (6)
5. Doprava v Bratislave je problém, ktorý treba riešiť. (8)
6. Záleží mi na zdravom životnom prostredí v meste. (12)
7. Obyvatelia mesta by nemali doplácať na "cezpolných" šoférov. (44)
8. Bratislava potrebuje bezkolízny koľajový dopravný systém. Ktorý nebude v kolízii s klasickou dopravou. (106)
9. Verejný priestor patrí rovnako všetkým ľuďom v osobných autách, v MHD, cyklistom aj peším a mali by si ho preto spravodlivo podeliť. (39)
10. Problém je že sa cyklotrasy nestavajú, ale sa len nakreslia na existujúce cesty. (82)

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Live výsledky môžete sledovať zas tu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.